Fluxys kernaandeelhouder van de LNG-terminal in Duinkerke

Vandaag heeft Fluxys samen met zijn consortiumpartners AXA Investment Managers – Real Assets, handelend in opdracht van zijn klanten, en Crédit Agricole Assurances de transactie afgerond om van EDF en Total een deelneming van 35,76% over te nemen in Dunkerque LNG, eigenaar van de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Duinkerke. Met de overname wordt de LNG-terminal in Duinkerke nu een deel van de Fluxys-groep.

De deelneming van 35,76% komt bovenop de bestaande 25%-deelneming van Fluxys en maakt dat de onderneming en haar consortiumpartners nu een totale deelneming van 60,76% hebben. Via het consortium is Fluxys voor ~30,39% partner in het kapitaal van de terminal, terwijl AXA Investment Managers - Real Assets, handelend in opdracht van zijn klanten, en Crédit Agricole Assurances elk ~15,19% van het kapitaal aanhouden. De deelneming van Fluxys in Gaz-Opale, de onderneming die instaat voor de exploitatie van de terminal, blijft ongewijzigd op 49%, waarbij de overige 51% in handen zijn van Dunkerque LNG.

Naast het aandeel van 35,76% in de installatie dat naar Fluxys en zijn consortiumpartners gaat, hebben EDF en Total hun overige aandeel van 39,24% verkocht aan een consortium van Koreaanse investeerders onder leiding van IPM Group in samenwerking met Samsung Asset Management.

Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO van Fluxys: "Met Fluxys zijn we bijzonder tevreden we nu kernaandeelhouder zijn van de LNG-terminal in Duinkerke. We kijken ernaar uit om samen met de andere aandeelhouders voort te bouwen op de sterktes van de installatie. Fluxys zal de expertise van de teams op de terminal in Duinkerke samen met zijn eigen LNG-knowhow inzetten om de activiteiten verder te ontplooien, commercieel nieuw terrein te verkennen zowel in grootschalig als kleinschalig LNG en topprestaties neer te zetten qua exploitatie, veiligheid en milieu.”

De LNG-terminal in Duinkerke ging in januari 2017 in gebruik en is één van de grootste LNG-terminals op het Europese vasteland. Met een jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 13 miljard kubieke meter aardgas kan de terminal voldoen aan 20% van de gasvraag in België en Frankrijk. De rechtstreekse vervoersleiding tussen de terminal en het Belgische net biedt terminalklanten ook eenvoudig en soepel toegang tot de Britse, Nederlandse en Duitse markten.
RSS