Fluxys en Novatek zetten nieuwe stap richting middelgrote LNG-opslagterminal in de haven van Rostock, Duitsland

Persberichten – algemene info

Rostock LNG GmbH, een joint venture van Novatek en Fluxys, heeft vandaag met de haven van Rostock een concessieovereenkomst ondertekend om er een middelgrote opslagterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) te bouwen en te exploiteren. De opzet van de beoogde installatie is om LNG te ontsluiten als koolstofarm alternatief voor zware stookolie, diesel en LPG in Noord- en Centraal-Europa en in de regio rond de Baltische Zee.

De joint venture van Novatek (49%) en Fluxys (51%) is gericht op de bouw en de exploitatie van een LNG-terminal waar middelgrote LNG-schepen kunnen aanmeren en lossen, LNG kan worden opgeslagen en diensten kunnen worden verleend voor de verdere distributie van LNG: 

  • Laden van tankwagens (en mogelijk spoortankwagens) om LNG te kunnen leveren aan industriële afnemers of aan LNG-tankstations voor vrachtwagens,
  • Laden van schepen om LNG onder meer ook te leveren als brandstof voor schepen die actief zijn in de Baltische Zee.

De middelgrote LNG-opslagterminal in de haven van Rostock zal LNG-schepen ontvangen van de vloeibaarmakingsinstallatie die Novatek momenteel bouwt in de haven van Vysotsk nabij Sint-Petersburg. Nu de concessieovereenkomst met de haven is ondertekend, gaat Rostock LNG GmbH verder met de engineering voor het project en het traject voor de vergunningsprocedures.

Pascal De Buck, CEO van Fluxys
: “Fluxys is tevreden dat we als gasinfrastructuurpartner met Novatek kunnen samenwerken in een project om de markt voor LNG als koolstofarme brandstof in Noord- en Centraal-Europa en in de regio rond de Baltische Zee een duw in de rug te geven. Gas en gasinfrastructuur zijn essentieel om een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem te ontwikkelen. Met het Rostock-project zullen de industrie, rederijen en transporteurs hun emissies met een impact op gezondheid en luchtkwaliteit aanzienlijk kunnen verminderen en ook hun CO2-voetafdruk kunnen verkleinen."

RSS