Colruyt Group (Eoly), Parkwind en Fluxys bundelen krachten rond power-to-gas

Eoly, onderdeel van Colruyt Group, Parkwind en Fluxys hebben een samenwerking opgezet om de verduurzaming van het energielandschap in België een duw in de rug te geven. De ambitie is om op industriële schaal een power-to-gas installatie te bouwen die groene elektriciteit omzet in groene waterstof dat in de bestaande aardgasinfrastructuur kan worden vervoerd en opgeslagen.


Project op industriële schaal om boost te geven aan de waterstofeconomie in België

Met het project zetten Eoly, Parkwind en Fluxys een nieuwe stap naar oplossingen voor een koolstofarme toekomst. In een eerste fase wordt de haalbaarheid van de installatie nader onderzocht. Anders dan demonstratieprojecten elders in Europa beogen Eoly, Parkwind en Fluxys om in België een van de eerste power-to-gas installaties op industriële schaal te realiseren. De opzet is om een power-to-gas installatie te bouwen met een vermogen om meerdere megawatts elektriciteit om te zetten in groene waterstof. De waterstof kan dan in de markt gezet worden als koolstofvrije brandstof of grondstof. Pascal De Buck, CEO van Fluxys: “Met dit project mikken we erop om groen gas als bijkomende hernieuwbare energiebron naast wind en zon te ontsluiten. Op die manier maken we van onze infrastructuur een instrument om aardgas te vergroenen.”


Variaties in hernieuwbare elektriciteitsproductie opvangen

Hernieuwbare energie zoals zon en wind zorgen voor variabiliteit in de elektriciteitsproductie. Naarmate het hernieuwbare productiepark in de toekomst verder aangroeit, wordt de toenemende variabiliteit een belangrijke uitdaging. Daarop wil het project een antwoord bieden. De partners zullen de mogelijkheden onderzoeken om met de power-to-gas installatie de variabiliteit van de elektriciteitsproductie met (offshore) windenergie op te vangen en op die manier netondersteunende diensten te leveren. Zo vormt de installatie een link waarmee het gas- en elektriciteitssysteem elkaar optimaal kunnen aanvullen en versterken.


Vervoer, verwarming en industriële processen koolstofarmer maken

Groene waterstof kan worden vervoerd en opgeslagen in de bestaande aardgasinfrastructuur en maakt op die manier aardgas als energie voor verwarming, vervoer en de industrie koolstofarmer. Bovendien kan groene waterstof ook als koolstofvrije energie of grondstof op zich gebruikt worden in vervoer, logistiek en industriële processen, bijvoorbeeld in de chemie. Stephan Windels, Business Unit Manager van Eoly: “Colruyt Group zet al volop in op waterstof voor logistieke en mobiliteitstoepassingen. Daarnaast wil zij ook haar aardgasverbruik vergroenen en via deze samenwerking is dit een stap in deze richting.”