Offerte van consortium Snam, Enagas en Fluxys weerhouden voor de verwerving van 66% van de Griekse operator DESFA

Persberichten – algemene info

Het Europese consortium met meerderheidsaandeelhouder Snam (60%), Enagás (20%) en Fluxys (20%) bevestigt dat zijn offerte werd weerhouden door het Griekse privatiseringsfonds Taiped voor de overname van 66% in DESFA, de operator van de Griekse aardgasinfrastructuur.

DESFA beheert binnen een gereguleerd kader een vervoersnetwerk van ongeveer 1.500 km hogedrukleidingen en een hervergassingsterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Revithoussa. Als aandeelhouders van het TAP-leidingproject kunnen Snam, Enagás en Fluxys de komende jaren de ontwikkeling van het Griekse gasinfrastructuursysteem stimuleren en het potentieel van Griekenland als aardgashub volledig ontplooien, wat tegelijk ook de ontwikkeling van de binnenlandse markt en van bijkomende transitinitiatieven zal bevorderen. Bovendien heeft het consortium de bagage om technische en operationele expertise aan DESFA over te dragen en nieuwe toepassingen en bronnen van aardgas (zoals aardgas in de transportsector en biomethaan) te ontwikkelen om zo een essentiële bijdrage te leveren tot de vermindering van de broeikasgas-uitstoot in Griekenland.

Dankzij zijn strategische positie in het Middellandse Zeegebied kan Griekenland een belangrijke draaischijf worden voor de bevoorradingsdiversificatie en het ontsluiten van nieuwe aardgasroutes in Europa.

Taiped heeft voor de deelneming in DESFA van 66% het bod aanvaard van 535 miljoen euro dat het consortium vorige week indiende. Besprekingen zijn begonnen met Griekse en internationale banken rond een financieringspakket zonder garantie voor de overname.

DESFA kende in 2017 een sterke groei in vergelijking met 2016, met een EBITDA die onder meer door eenmalige tariefelementen ongeveer 177 miljoen euro bedroeg, en een positieve netto financiële positie van circa 5 miljoen euro (met inbegrip van ongeveer 228 miljoen euro aan beschikbare liquide middelen).

De overeenkomsten voor de overname zullen worden ondertekend wanneer de verdere stappen in het kader van de aanbestedingsprocedure en plaatselijke wetgeving over privatisering zijn voltooid. De afronding van de transactie wordt verwacht in de tweede helft van het jaar, nadat de nodige vergunningen inclusief de antitrustgoedkeuring verkregen zijn.

RSS