's Werelds eerste speciaal gebouwd LNG-bunkerschip geleverd aan ENGIE, Fluxys, Mitsubishi Corporation en NYK Line

ENGIE, Fluxys, Mitsubishi Corporation en NYK Line hebben 's werelds eerste speciaal voor LNG-bunkering ontworpen schip in ontvangst genomen van Hanjin Heavy Industries & Construction Co. Ltd op de Yeongdo-scheepswerf in Busan, Zuid-Korea. Het schip zal tijdens zijn eerste vaart LNG als brandstof gebruiken en werd daartoe op de scheepswerf via tankwagens geladen. 


Thuishaven Zeebrugge, België

Zeebrugge in België wordt de thuishaven van het schip, dat daarom ENGIE Zeebrugge werd gedoopt. Het schip heeft een laadcapaciteit van 5000 kubieke meter LNG en zal vanuit Zeebrugge LNG als scheepsbrandstof leveren aan schepen die actief zijn in Noord-Europa. De twee LNG-aangedreven autoschepen van United European Car Carriers zullen zijn eerste klanten zijn. ENGIE Zeebrugge zal LNG laden op de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge, waar kleine LNG-schepen met een laadcapaciteit vanaf 2000 kubieke meter LNG kunnen aanmeren op de tweede steiger die recent in gebruik is genomen.


Mijlpaal in de ontwikkeling van de Europese LNG-bunkerketen

In het licht van de strenger wordende internationale emissienormen voor schepen wordt verwacht dat LNG zich in de scheepvaart tot een belangrijke alternatieve brandstof ontwikkelt. Momenteel is de bunkermarkt goed voor ongeveer 250 miljoen ton zware stookolie per jaar. Het aandeel van LNG in die markt vergroten vormt een uitdaging omdat er voldoende bevoorradingsinfrastructuur moet worden ontwikkeld ter ondersteuning van het stijgende aantal LNG-aangedreven schepen dat naar verwachting in de vaart komt. De ENGIE Zeebrugge is in die optiek een mijlpaal in de ontwikkeling van de Europese LNG-bunkerketen. Terwijl LNG-aangedreven schepen tot nu toe grotendeels afhankelijk waren van vaste bunkerlocaties of de beperkte bunkercapaciteit van LNG-tankwagens, is de ENGIE Zeebrugge als eerste speciaal gebouwd LNG-bunkerschip maximaal toegerust om om een ruime waaier van LNG-aangedreven schepen te bevoorraden.

Gas4Sea: LNG als scheepsbrandstof commercialiseren

Vorig jaar in september hebben ENGIE, Mitsubishi Corporation en NYK Line "Gas4Sea"  gelanceerd, een merk om wereldwijd schip-tot-schip LNG-bunkerdiensten te commercialiseren, in een eerste fase via de ENGIE Zeebrugge in Noord-Europa. Onder het gemeenschappelijke merk willen de drie partners de ontwikkeling van LNG als scheepsbrandstof ondersteunen en zo bijdragen tot een milieuvriendelijke scheepvaart.


Emissienormen voor schepen steeds scherper

De regels die van toepassing zijn op schepen ter beperking van de uitstoot van NOx, SOx en CO2 worden ieder jaar strenger. Sinds januari 2015 zijn de gereglementeerde emissiegrenswaarden voor SOx door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) verlaagd van 1,0% tot 0,1% in de zogeheten Emission Control Areas (ECA’s, waartoe de Noordzee, de Baltische zee en zones rond Noord-Amerika behoren). In uitvoering van een recente beslissing van de IMO zullen de grenswaarden voor SOx-uitstoot buiten de ECA’s vanaf januari 2020 verscherpen van de huidige 3,5% tot 0,5%.

Uitgesproken milieuvoordelen van LNG

Dankzij zijn gunstige emissieprofiel is het wijdverspreide gebruik van LNG als scheepsbrandstof essentieel om de uitstoot van SOx en andere schadelijke stoffen in de scheepvaart te beperken. LNG als scheepsbrandstof leidt namelijk tot een reductie van bijna alle uitstoot van SOx en fijn stof in vergelijking met schepen die op traditionele brandstoffen varen. Vergeleken met stookolie verlaagt het gebruik van LNG als brandstof bovendien de uitstoot van CO2 met 25% en die van NOx met meer dan 80%.

RSS