LNG-terminal Duinkerke commercieel in gebruik genomen

Op 1 januari 2017 zijn de commerciële activiteiten van de LNG-terminal in Duinkerke gestart. Met de ingebruikneming wordt één van de grootste industriële werven in Frankrijk afgesloten.

Op de LNG-terminal in Duinkerke wordt vloeibaar aardgas (liquefied natural gas of LNG) ingevoerd, opgeslagen en hervergast om het via de vervoersnetten naar de verbruikersmarkten te brengen.

Ideale locatie om een waaier markten te bedienen
De LNG-terminal in Duinkerke is niet alleen de tweede grootste terminal in continentaal Europa, maar ook de enige in Europa die rechtstreeks is aangesloten op twee verbruikersmarkten, namelijk Frankrijk en België. Met een jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 13 miljard m3 aardgas kan de terminal voorzien in meer dan 20% van het Franse en Belgische verbruik.

Dankzij het industriële ontwerp van de terminal kunnen klanten rekenen op een veilige, flexibele en zeer betrouwbare dienstverlening. Zijn inplanting in Duinkerke biedt de terminal een ideale locatie op het kruispunt van de zeeroutes tussen het Kanaal en de Noordzee en dichtbij de aardgasverbruiksmarkten in Frankrijk en Noordwest-Europa.

Geavanceerde installatie
De site van de LNG-terminal, gelegen in de Grote Zeehaven van Duinkerke, heeft een oppervlakte van 56 hectare en bestaat uit: 

  • een steiger die per jaar tot 150 LNG-schepen kan ontvangen, gaande van de grootste LNG-schepen ter wereld ("Qmax") met een capaciteit van 267.000 m3 tot schepen met een kleinere capaciteit van 65.000 m3 om regionale markten te bedienen. Met de vijf scharnierende armen kunnen schepen worden gelost met een maximumdebiet van 14.000 m3/u;
  • drie isothermische LNG-opslagreservoirs met elk een inhoud van 200.000 m3;
  • een hervergassingseenheid bestaande uit 10 warmtewisselaars die via een onderzeese tunnel van 5 km worden voorzien van lauw water afkomstig van de nabijgelegen kerncentrale van Gravelines. Die industriële innovatie levert een besparing op die gelijk staat aan het jaarlijkse aardgasverbruik van de Duinkerkse agglomeratie.

Aardgas: nuttige energiebron voor de energietransitie
In vergelijking met andere fossiele brandstoffen zoals stookolie en steenkool heeft aardgas een kleinere impact op het milieu door de lagere uitstoot van broeikasgassen en de afwezigheid van fijn stof.

Aardgas draagt bij tot de energietransitie doordat het een nuttige aanvulling vormt op koolstofvrije kernenergie en hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder in periodes van piekverbruik. Dat aardgas in toenemende mate een complementaire energiebron vormt, is ook zichtbaar in huishoudelijke toepassingen waarvan de technologieën volop evolueren.

Bovendien is voor aardgas een mooie toekomst weggelegd als brandstof voor vervoer. In vloeibare vorm bij -162°C is het volume van aardgas 600 keer kleiner, waardoor het gemakkelijker kan worden vervoerd en opgeslagen. LNG vormt een uitgelezen alternatief voor vrachtwagens voor vervoer over lange afstanden en voor scheepvaart. Voor schepen zijn er immers strengere normen van kracht in bepaalde zeegebieden zoals het Kanaal, de Noordzee en de Baltische Zee.

Marc Benayoun, Executive Director van EDF belast met de activiteiten Italië en Gas: “Ik ben verheugd met de commerciële ingebruikneming van de LNG-terminal in Duinkerke. De terminal vormt een nieuw invoerpunt van aardgas in Frankrijk en versterkt de bevoorradingszekerheid van Europa. Daarnaast draagt de terminal bij tot de ontwikkeling van de gasbevoorradingsmarkt waarop de Groep, meer bepaald via de Italiaanse dochteronderneming Edison, al aanwezig is en die aanwezigheid wenst te versterken. Ik wil in het bijzonder de teams van EDF alsook die van onze partners en dienstverleners feliciteren. Zij werken sinds 2012 samen aan de verwezenlijking van deze strategische installatie.”

Pascal De Buck, CEO van Fluxys
: “Ik wil graag alle teams bedanken en feliciteren voor hun samenwerking, die heeft geleid tot het succes van dit grote infrastructuurproject. Fluxys is bijzonder trots dat het met zijn 30 jaar LNG-expertise heeft kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de terminal. Bovendien biedt de rechtstreekse aansluiting van de LNG-terminal in Duinkerke op het Belgische net de gebruikers een vlotte en flexibele toegang tot de aardgasverbruikersmarkten in Noordwest-Europa.”

RSS