Fluxys vergroot transportcapaciteit met tweede leiding Desteldonk-Opwijk en zet meteen eerste stap in concretisering waterstofambities

Persberichten – algemene info

Infrastructuurbeheerder Fluxys Belgium heeft het licht op groen gezet voor de aanleg van een nieuwe pijpleiding tussen Desteldonk en Opwijk. Deze pijpleiding zal in eerste instantie de bevoorradingszekerheid van België en de buurlanden vergroten in het kader van de gewijzigde gastromen. Ook is het een belangrijke stap in het realiseren van de ambities van Fluxys op het vlak van de energietransitie. Het gaat om een eerste strategische investering voor waterstoftransport in België. Kortom een pijpleiding met een dubbel doel.

Het gaat concreet om een nieuwe leiding die parallel loopt met de bestaande aardgasleiding tussen Desteldonk en Opwijk, goed voor een totale lengte van 44 kilometer. De start van de werken is voorzien in maart 2023 met oplevering tegen eind 2023.

Dit is een cruciale uitbreiding van de capaciteit van het Fluxys-netwerk, in het licht van de veranderde structuur van de Europese gasbevoorrading. De verdubbeling van de leiding verhoogt de afnamecapaciteit vanuit Zeebrugge met 15 Gwh/h, het equivalent van de energieproductie van 15 kernreactoren.

Fluxys anticipeert daarmee op de groeiende hervergassingscapaciteit voor LNG in de terminal in Zeebrugge, en vermijdt zo dat er een flessenhals ontstaat verderop in het netwerk. Een verhoging van de vervoerscapaciteit van west naar oost staat centraal in de Europese plannen.

Maar deze pijpleiding is ook de eerste concrete stap in de ambitie van Fluxys om de energietransitie te versnellen. De leiding is volledig toekomstbestendig, en kan meteen ingeschakeld worden voor het transport van waterstof zodra de markt er klaar voor is. Daarmee versterkt Fluxys de Belgische federale waterstofstrategie die van ons land een Europese waterstofhub moet maken.

Het traject van de nieuwe leiding loopt gelijk met de bestaande aardgasleiding tussen Desteldonk en Opwijk. Door hetzelfde tracé te gebruiken, optimaliseert Fluxys het gebruik van de ruimte en wordt de impact van de werken tot een minimum herleid. Zo zal Fluxys, in samenwerking met Natuurpunt, het beperkte aantal gerooide bomen herplanten in Buggenhout en Herzele.

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: "Met deze investering versterkt Fluxys zijn sleutelpositie binnen het Europese energietransportnetwerk en vergroten we de bevoorradingszekerheid van België en de buurlanden. Het is ook meteen de eerste zichtbare stap in onze ambities op vlak van de energietransitie, en de uitbouw van een Europese hub voor waterstof in België."


RSS