Tariefdaling van 10 % in zicht voor de vervoerstarieven van Fluxys Belgium

Persberichten – algemene info

Volgens het tariefvoorstel van Fluxys Belgium voor de jaren 2020-2023 dat de CREG heeft goedgekeurd op 7 mei 2019 zouden de vervoerstarieven worden gecorrigeerd indien de evolutie van de regularisatierekening zou afwijken van het verwachte traject.

Overeenkomstig het akkoord met de CREG in het kader van de tariefmethodologie voor de jaren 2024-2027, hebben Fluxys Belgium en de CREG besloten de tarieven van vervoersdiensten met 10 % te verlagen vanaf 1 juli 2022.

Dit komt overeen met een teruggegeven totaalbedrag van € 45 miljoen over 2022 en 2023.

De aangekondigde tariefdaling is het resultaat van de evolutie van de regularisatierekening en ligt in de lijn van de wens van Fluxys Belgium en de CREG om de consumenten te ondersteunen in een context van hoge aardgasprijzen. Deze tariefdaling heeft geen impact op de resultaten van Fluxys Belgium.


RSS