LNG-terminal Zeebrugge bouwt 4 extra trucklaadstations

Persberichten – algemene info

Op de LNG-terminal in Zeebrugge worden 4 extra trucklaadstations gebouwd om de vrachtvervoerssector te blijven ondersteunen in zijn overstap naar LNG (vloeibaar aardgas) als koolstofarme brandstof. Koolstofneutraal bio-LNG wordt eveneens een optie.

De bestaande trucklaadstations op de LNG-terminal in Zeebrugge komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit doordat de vraag naar LNG als koolstofarme brandstof fors de hoogte is ingegaan. Werden in 2017 nog 1.450 opleggers geladen, dan stijgt het aantal laadbeurten dit jaar naar schatting tot 6.000. Daarmee nadert de bezettingsgraad de maximumcapaciteit van 8.000 laadbeurten.

Gepland om in 2024 beschikbaar te zijn

Uit de bevraging van vorige zomer naar de marktinteresse voor trucklaadbeurten op de LNG-terminal in Zeebrugge bleek een sterke vraag om in de toekomst aanzienlijk meer laadbeurten te boeken. Dankzij de extra laadstations zal de markt op voldoende laadcapaciteit kunnen blijven rekenen om aan de stijgende vraag te voldoen. Volgens de planning zullen de 4 nieuwe laadstations beschikbaar zijn in 2024.


Bio-LNG

Sinds vorig jaar is de LNG-terminal in Zeebrugge de eerste in Europa die officieel is gecertificeerd om bio-LNG beschikbaar te maken. Bio-LNG is koolstofneutraal en biedt zowel vrachtvervoersbedrijven als rederijen de mogelijkheid de stap naar volledige decarbonisering te zetten. Deze zomer wordt een marktbevraging gehouden om een gereguleerde bio-LNG-dienst aan te bieden.


Snel toenemende vrachtwagenvloot op LNG belangrijkste factor in vraaggroei

Opleggers laden op de terminal in Zeebrugge voornamelijk LNG om tankstations te bevoorraden voor vrachtwagens die op LNG rijden. De laadbeurten dienen ook voor de bevoorrading van schepen die op LNG varen en van afgelegen industrie zonder aansluiting op het gasnet. Een andere optie is om LNG-containers te laden voor verder intermodaal vervoer per trein of schip.

De belangrijkste factor in de vraag naar aanzienlijk meer laadbeurten op de LNG-terminal in Zeebrugge zijn de snelgroeiende vrachtwagenvloot op LNG en de navenante toename van LNG-tankstations. Vrachtvervoersbedrijven stappen hoe langer hoe meer over op vrachtwagens op LNG om hun activiteiten binnen de uitstootnormen te houden en het aantal LNG-tankstations in Europa is de afgelopen vijf jaar verviervoudigd tot bijna 350.


RSS