Gereglementeerde informatie: gewone algemene vergadering

Persberichten – gereglementeerde info

09/04/2021 11:00

De raad van bestuur van Fluxys Belgium heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 11 mei 2021 vanaf 14.30 uur.

Gelet op de Covid-19 pandemie en de gezondheidsmaatregelen van de overheid in de strijd hiertegen, heeft de raad van bestuur beslist dat de gewone algemene vergadering op afstand zal worden gehouden. De deelnemers zullen kunnen deelnemen via videoconferentie volgens de modaliteiten gedefinieerd in de bijeenroeping tot de vergadering.

De documenten voor de gewone algemene vergadering en het jaarlijks financieel verslag 2020 vindt u op de pagina Financiële Informatie.


RSS