Onderschrijvingsvenster voor LNG-diensten op terminal in Zeebrugge met succes afgerond

Het onderschrijvingsvenster voor LNG-diensten op de terminal in Zeebrugge liep van 30 april tot 24 mei 2019 en werd met een positief resultaat afgesloten. Gelet op de marktinteresse zal Fluxys LNG nu de vereiste regulatoire documenten voorleggen aan de Belgische federale energieregulator CREG.

Tijdens het onderschrijvingsvenster bood Fluxys LNG op de LNG-terminal in Zeebrugge slots aan om schepen te lossen en additionele opslagdiensten voor opeenvolgende periodes tot 2044. Tegelijk liep een bevraging om de mening van de markt te kennen over het voorstel van LNG-dienstenovereenkomst en het tariefvoorstel voor de aangeboden diensten.

De hoeveelheid capaciteit waarvoor de markt belangstelling toont, maakt het mogelijk om verdere stappen te zetten. Rekening houdend met de opmerkingen uit de marktbevraging zal Fluxys LNG nu een tariefvoorstel en een voorstel van LNG-dienstenovereenkomst voor de gevraagde diensten voorleggen aan de Belgische federale energieregulator CREG. Zodra de regulatoire documenten zijn goedgekeurd, kan het proces voor de toewijzing van de diensten starten.

RSS