Transparantie-informatie

Gereglementeerde informatie - Dit persbericht herneemt de gegevens uit de kennisgeving die Fluxys Belgium heeft ontvangen van Fluxys NV en Publigas CVBA. Als emittent van aandelen die zijn statutaire zetel in België heeft, verspreidt Fluxys Belgium deze informatie krachtens de transparantiewetgeving (Titel II van de wet van 2 mei 2007 en Koninklijk Besluit van 14 februari 2008).
RSS