Fluxys Belgium en GRTgaz lanceren eerste virtueel interconnectiepunt in Noordwest-Europa

Op 1 december 2017 gaan Fluxys Belgium en GRTgaz van start met Virtualys, een uniek virtueel interconnectiepunt tussen de Belgische en Franse gashandelsplaatsen ZTP en PEG Nord waarmee grensoverschrijdende handel eenvoudiger wordt.


Netwerkgebruik voor shippers vereenvoudigen

De invoering van virtuele interconnectiepunten vloeit voort uit de Europese Netwerkcode voor Capaciteitstoewijzingsmechanismen. Om grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken, verplicht de netwerkcode vervoersnetbeheerders om uiterlijk 1 november 2018 beschikbare capaciteit tussen aangrenzende markten te verkopen via virtuele interconnectiepunten in plaats van via verschillende fysieke interconnectiepunten. Het basisidee is dat virtuele interconnectiepunten het eenvoudiger maken om gas in alle flexibiliteit door de Europese Unie te laten stromen volgens de prijssignalen op de markten, en daardoor de concurrentie en de prijsvorming op de gasmarkt zullen verbeteren.


Virtualys combineert alle fysieke interconnectiepunten

Het virtuele interconnectiepunt Virtualys - een knipoog naar de Leie (Frans: Lys), de rivier die door beide landen stroomt - brengt alle fysieke interconnectiepunten voor hoogcalorisch gas tussen Frankrijk en België samen: Alveringem, Blaregnies Troll en Blaregnies Segeo voor Fluxys Belgium en Alveringem en Taisnières H voor GRTgaz. In plaats van capaciteit op één of meer van die punten apart te reserveren en te nomineren, kunnen netgebruikers vanaf vandaag hun gasstromen beheren door enkel en alleen Virtualys te gebruiken. Fluxys Belgium en GRTgaz staan in voor de complexe onderliggende logistiek.


Tarieven en bestaande contracten blijven ongewijzigd

De overgang naar Virtualys is eenvoudig: tarieven en aangeboden capaciteit blijven dezelfde en bestaande contracten hoeven niet te worden gewijzigd. Capaciteit wordt op het PRISMA-platform aangeboden via gebundelde producten.


Pascal De Buck, CEO van Fluxys Belgium, en Thierry Trouvé, CEO van GRTgaz: “We zijn trots op onze gezamenlijke inspanningen om veel vroeger dan de deadline van november 2018 het eerste virtuele interconnectiepunt in Noordwest-Europa te lanceren. Virtualys is een nieuwe stap om het gebruik van het gasnetwerk te vereenvoudigen en zal de liquiditeitsgroei op de Franse en Belgische gashandelsplaatsen ondersteunen."