Tweede aanmeersteiger LNG-terminal Zeebrugge in gebruik:

weg open voor LNG als schone scheepsbrandstof

10 januari 2017 – Na de operationele tests de voorbije maanden is op de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge eind december de tweede aanmeersteiger in gebruik genomen. Gisteren was de Coral Energy het eerste LNG-schip dat aan de tweede steiger aanmeerde voor een commerciële laadbeurt.


De tweede steiger op de LNG-terminal is ontworpen voor de ontvangst van de kleinste LNG-schepen met een capaciteit van 2.000 m3 tot grote LNG-schepen met een capaciteit van 217.000 m3. Voor het laden van kleine LNG-schepen aan de tweede steiger zijn op basis van langetermijncontracten al circa 200 laadbeurten geboekt. De Coral Energy (15.000 m3) bevoorraadt vooral kleine terminals op andere regionale markten.


Nieuwe stap in de ontwikkeling van markt voor LNG als schone scheepsbrandstof 

Met de mogelijkheid om op de tweede steiger ook de kleinste LNG-schepen te ontvangen, kunnen nu ook zogenoemde LNG-bunkerschepen op de terminal aanmeren. Dat zijn schepen die LNG komen laden om andere schepen te bevoorraden die LNG als brandstof gebruiken. Die bevoorrading kon totnogtoe alleen met LNG-tankwagens die op de terminal komen laden maar die voor de bevoorrading van zeeschepen de handicap van een beperkte capaciteit hebben.


LNG als scheepsbrandstof neemt aan belang toe omdat in het Kanaal, de Noordzee en de Baltische Zee strenge emissienormen gelden voor zwavel en LNG in vergelijking met zware stookolie een veel schonere verbranding heeft. Zo daalt met LNG niet alleen de zwaveluitstoot naar zo goed als nul, maar is ook de uitstoot van fijnstof verwaarloosbaar, ligt de emissie van koolstof een kwart lager en qua stikstofoxides scoort LNG tot 90% beter.


Rederij UECC heeft in die optiek in Zeebrugge recent een eerste autoschip op LNG in gebruik genomen en binnenkort volgt een tweede. De UECC-schepen zullen LNG tanken via een speciaal gebouwd LNG-bunkerschip dat Zeebrugge als thuishaven zal hebben en waarin moederbedrijf Fluxys partner is met ENGIE, Mitsubishi Corporation en NYK Line. Momenteel zijn circa 40 schepen in aanbouw voor trafiek in het Kanaal, de Noordzee of de Baltische Zee en de helft daarvan zijn schepen op LNG.


Grotere aanmeerflexibiliteit

Met de tweede steiger kan de terminal ook flexibel inspelen op de vraag naar gelijktijdige of dicht op elkaar volgende aanmeerbeurten: met twee steigers kunnen kunnen twee LNG-schepen tegelijkertijd worden gelost en/of geladen.


Krachten gebundeld met Havenbestuur Zeebrugge en Europese Commissie

Het Havenbestuur van Zeebrugge zorgde voor de onderwaterstructuur van de tweede steiger en Fluxys Belgium stond in voor de bouw van de bovenstructuur en de LNG-installaties. De voorbereidende studies voor de tweede steiger werden meegefinancierd door de Europese Commissie binnen het raamwerk van Trans European Energy Networks (TEN-E) en voor de bouw van de steiger werd een subsidie toegekend in het kader van Trans European Transport Network (TEN-T). Het initiatief voor de bouw van de tweede steiger speelde overigens ook proactief in op de geest van de Europese Richtlijn die eind 2014 werd gelanceerd over de uitrol van nieuwe infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor vervoer.