Maandelijkse gasprijsindex voor ZTP op PEGAS aantrekkelijke nieuwe optie voor eindverbruikers en leveranciers in België

Persberichten – algemene info

14 september 2017 – Nu de liquiditeit en marktdiepte van de Belgische gashandelsplaats ZTP blijven stijgen, heeft het pan-Europese gashandelsplatform PEGAS een maandelijkse prijsindex voor ZTP gelanceerd. De maandelijkse index biedt de eindverbruikers en netgebruikers in België een aantrekkelijk alternatief voor de prijsreferenties die momenteel worden gehanteerd in gasbevoorradingscontracten.


Maandelijkse index wijst op groeiende maturiteit van ZTP

Verhandelde volumes die op ZTP werden genomineerd, stegen met 54% in de eerste acht maanden van 2017 ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Daarnaast wordt gas in toenemende mate verhandeld via maandelijkse producten en kende ZTP ook een toename in de zogeheten ‘market maker agreements’, waarmee hubklanten zich ertoe verbinden een minimumaantal transacties aan te gaan. Die toegenomen liquiditeit en marktdiepte hebben PEGAS ertoe gebracht een maandelijkse prijsindex te introduceren voor ZTP.


Accurate weergave van de ‘gas-to-gas’ concurrentie in België

In vergelijking met de aankoop van gas op handelsplaatsen in buurlanden bleek ZTP in de afgelopen 20 maanden in ongeveer 85-95% van de gevallen een voordeligere optie te zijn. Bijgevolg betekent de maandelijkse index goed nieuws voor de markt: leveranciers en eindverbruikers kunnen de ZTP-index nu opnemen in hun gasbevoorradingscontracten om ervoor te zorgen dat de gasprijs de ‘gas-to-gas’ concurrentie in België beter weerspiegelt.


Verdere liquiditeitsgroei verwacht

Met de aanwinst van de publiek beschikbare maandelijkse PEGAS-index wordt de ZTP-markt beter zichtbaar en zal de liquiditeit naar verwachting verder toenemen. De interesse in Belgische indexen zal waarschijnlijk resulteren in meer activiteit op het PEGAS-platform, waardoor de prijsvorming na verloop van tijd nog aan precisie zal winnen.

RSS