Green Gas Initiative: 50% meer biomethaan in gasnetten afgelopen drie jaar

In 2016 werd 11 TWh biomethaan geïnjecteerd in de gasnetten van de landen waar de leden van het Green Gas Initiative (GGI) actief zijn. Dat betekent een toename van 50% over de afgelopen drie jaar. Die veelbelovende stijging is één van de resultaten uit het recente eerste GGI-verslag over de ontwikkeling van biomethaan.


"GGI is ervan overtuigd dat biomethaan een aanzienlijke bijdrage kan leveren tot een lagere CO2-uitstoot, zowel in het traditionele gebruik van aardgas als in nieuwe toepassingen zoals transport (aardgasvoertuigen). De forse stijging van de hoeveelheid biomethaan in onze gasnetten toont aan dat de samenwerking tussen de GGI-leden zijn vruchten afwerpt," beklemtoont René Bautz, CEO van Gaznat en momenteel voorzitter van GGI.


GGI roept Europese beleidsmakers op om de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie te herzien om de Europese biomethaanmarkt in zijn krachtige ontwikkeling te ondersteunen. Bij die herziening moeten twee hoofddoelstellingen worden onderschreven:
de grensoverschrijdende handel van hernieuwbare gassen bevorderen via het opzetten van een Europees certificatiesysteem,
een eenvoudig en werkbaar kader aanreiken dat hernieuwbare gassen ondersteunt, in het bijzonder wat betreft de criteria voor de vermindering van broeikasgassen.


GGI bestaat uit zeven onafhankelijke gasinfrastructuurbedrijven die zich inzetten om de gasbevoorrading via hun vervoersinfrastructuur 100% koolstofneutraal te maken tegen 2050: Energinet.dk (Denemarken), Fluxys Belgium, Gaznat (Zwitserland), Gasunie (Nederland), GRTgaz (Frankrijk), ONTRAS Gastransport (Duitsland) en Swedegas (Zweden).


Het eerste activiteitenverslag rond biomethaan werd goedgekeurd door de CEO's van de GGI-leden op de jaarvergadering 2017 in Praag, tijdens de 15e Jaarlijkse Conferentie van sectororganisatie Gas Infrastructure Europe. Het volledige verslag, Biomethane – Naturally green gas, is beschikbaar op http://www.greengasinitiative.eu/projects.