Energie in Europa: nieuwe gasvervoersverbinding Frankrijk – België ingehuldigd

Persberichten – algemene info
Pascal De Buck, CEO van Fluxys Belgium, en Thierry Trouvé, algemeen directeur van GRTgaz, hebben in Pitgam (Nord) de nieuwe gasvervoersleiding tussen Frankrijk en België ingehuldigd. De leiding, waarvoor in 2010 de eerste stappen werden gezet, vormt een nieuwe etappe in de uitbouw van een beter geïntegreerde Noordwest-Europese gasmarkt.

Zorgen voor diversificatie in de bevoorrading

Het Franse gasvervoersnet ontvangt in het noorden van het land aardgas vanuit Noorwegen in Duinkerke via een rechtstreekse aanvoerleiding en in Taisnières via doorvoer door België. Voor de ingebruikneming van de LNG-terminal in Duinkerke, die voor deze zomer is gepland, moesten de Franse en Belgische netten worden versterkt. Dankzij de nieuwe gasvervoersverbinding tussen Pitgam (Nord) en Maldegem in België kunnen netgebruikers voor het eerst gas vervoeren van Frankrijk naar België en zo ten behoeve van de eindverbruikers de toegang tot bijkomende bronnen ontsluiten. Door de mogelijkheid te bieden tot 8 miljard m³ bijkomend aardgas per jaar (1 mln. m³/u) van Frankrijk naar België te vervoeren, versterkt de nieuwe gasleiding zowel de marktintegratie als de bevoorradingszekerheid en de diversificatie van de bronnen.

Omvangrijk ontwikkelingsprogramma in Noord-Frankrijk voor GRTgaz

GRTgaz heeft in Frankrijk de leiding ‘Artère des Flandres’ (23 km) en het meetstation in Hondschoote aan de grens gebouwd (investering van € 56 miljoen) en ook het interconnectiestation in Pitgam geherconfigureerd (investering van € 30 miljoen). In 2013 verleende de Europese Unie het project de status van Project van Gemeenschappelijk Belang. De bouw van de infrastructuur, die enkele jaren in beslag heeft genomen, kreeg de goedkeuring van de Franse energieregulator (Commission de régulation de l'énergie) en maakt deel uit van het netwerkontwikkelingsplan van GRTgaz voor Noord-Frankrijk dat goed was voor een totale investering van meer dan € 1,2 miljard.

Netwerk van Fluxys Belgium volledig bidirectioneel

In België bestond het project voor Fluxys Belgium uit de bouw van een regelstation in Alveringem, een nieuw interconnectiestation in Maldegem en een leiding van nagenoeg 75 km om beide te verbinden, een totale investering van ongeveer € 100 miljoen. Dankzij de verbinding tussen Duinkerke en de zone Zeebrugge kan het gas afkomstig van de nieuwe LNG-terminal ook richting Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk stromen. Daardoor hebben de terminalgebruikers een optimale flexibiliteit in de keuze van hun doelmarkten. Bovendien maakt de nieuwe verbinding het Belgische net volledig bidirectioneel: met alle buurmarkten kan aardgas nu fysiek in beide richtingen stromen.
RSS