Dow wordt aandeelhouder van LNG-terminal in Stade

Nieuws

Buren worden strategische partners: Dow, een van de wereldleiders in materiaalkunde, neemt een minderheidsdeelneming over in de Hanseatic Energy Hub GmbH. Het bestaande consortium van Fluxys, Partners Group en Buss Group plant een invoerterminal voor vloeibaar aardgas (liquefied natural gas – LNG) te bouwen op het industrieterrein van Stade.

De voltooiing van deze nuluitstootterminal is gepland tegen 2026 in de onmiddellijke omgeving van de fabrieken van Dow. De partners hadden vorig jaar al een nauwe samenwerking overeengekomen, waarbij onder andere de industriële restwarmte op de vestiging van Dow werd gebruikt om vloeibaar gas naar de oorspronkelijke gasvorm ervan te hervergassen zonder uitstoot. Met een hervergassingscapaciteit van 13,3 mld. m³ aardgas per jaar zal de Hanseatic Energy Hub een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren tot de diversifiëring van de energiebehoeften van Duitsland.

De vestiging van Dow in Stade is een van de belangrijkste en grootste industrievestigingen in Noord-Duitsland. Daar wordt jaarlijks drie miljoen ton basis- en speciale chemicaliën geproduceerd. De bestaande zeehaven is al een belangrijke faciliteit voor de chemiesector.

Naast de uitstekende strategische locatie en de bestaande infrastructuur zal de Hanseatic Energy Hub ook de vruchten plukken van de kennis van de nieuwe aandeelhouder: Dow heeft meer dan 50 jaar ervaring met vloeibare gassen in Stade en is koploper in Duitsland voor waterstofproductie en -gebruik. Het bedrijf produceert al ongeveer 50.000 ton van de energiedrager per jaar in zijn elektrolysefabrieken. Als onderdeel van het partnerschap verschaft Dow ook de bouwgrond voor de terminal en infrastructuurdiensten.

“De geplande invoerterminal voor vloeibare gassen is een belangrijke overbruggingstechnologie en bouwsteen voor de Duitse energietransitie," benadrukt Katja Wodjereck, voorzitter en algemeen directeur van Dow in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. "De LNG-terminal wordt van meet af aan ontworpen opdat die de LNG-capaciteit kan uitbreiden en mogelijk andere vloeibare gassen kan ontvangen in de toekomst. Dit draagt bij tot de Duitse federale doelstelling om netto nul uitstoot te bereiken tegen 2045 en vergroot het concurrentievermogen van Stade als industriële locatie."

Voor de Hanseatic Energy Hub is dit een volgende belangrijke bouwsteen om het project te realiseren. De bestaande aandeelhouders hebben al uiteenlopende ervaring met de exploitatie van LNG-terminals en -havens en de financiering van grote infrastructuurprojecten.

Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO van Fluxys: “Bestaande en toekomstige LNG-terminals die nauw zijn verbonden met industriële activiteiten, zullen een verschil maken op het vlak van duurzaamheid. De verbintenis van Dow onderstreept de rol van LNG-terminals niet alleen als een belangrijke infrastructuur voor de bevoorradingszekerheid, maar ook als koplopers van een groen energie-ecosysteem. De Hanseatic Energy Hub voldoet zeker aan alle voorwaarden, want deze terminal past perfect bij onze groeistrategie met het oog op de koolstofarme toekomst."

Deze benadering is ook overtuigend vanuit een standpunt als investeerder, zoals David Daum, gedelegeerd bestuurder voor particuliere infrastructuur van Partners Group, aanvult: "Partners Group is een geëngageerde leider in duurzame investeringen en een van de eerste particuliere bedrijven die de VN-principes voor verantwoord beleggen heeft ondertekend. LNG wordt gezien als een belangrijke schakel in de energietransitie. Met het nuluitstootconcept en flexibiliteit voor de aanpassing aan de waterstofeconomie is de LNG-terminal van Stade goed geplaatst om te helpen bij deze transitie en bij te dragen tot toekomstige energiezekerheid."

Als volgende stap plant het consortium binnenkort de goedkeuringsdocumenten voor de terminal en haven in te dienen. "Samen met Dow als nieuwe sterke, strategische partner bouwen we een toekomstbestendige energie-infrastructuur in Stade. Vanaf 2026 zullen we in staat zijn tot wel 15 procent van de energiebehoeften van Duitsland veilig te stellen met LNG en koolstofarme energiebronnen als bio-LNG en synthetisch aardgas," licht Johann Killinger toe, beherend vennoot van Hanseatic Energy Hub.

Met de groei van het wereldwijde aanbod zal de hub later ook klaar staan om koolstofneutrale energiebronnen in te voeren, zoals groene ammoniak. Killinger vervolgt: "Als we de Duitse gasinvoer willen diversifiëren, moeten het bedrijfsleven en de politiek nu krachtdadig handelen. Onze partners en wij staan klaar."


RSS