Startschot project voor forse vermindering CO2-uitstoot in North Sea Port

Tien partners waaronder Fluxys geven het startschot voor het North-C-Methanol project in het Gentse deel van North Sea Port. Het project mikt op een infrastructuur van wereldklasse om jaarlijks de CO2-emissie met 140.000 ton te verminderen en 44.000 ton groene methanol aan te maken als grondstof voor de lokale industrie en als brandstof voor schepen en treinen.


North-C-Methanol: part of North-CCU Hub

North-C-Methanol kadert in het North-CCU-Hub programma programma en is goed voor een investering van 140 miljoen euro. Het North-CCU-Hub programma wil op termijn een totale jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton CO2 realiseren in North Sea Port. Vandaag ondertekenen tien private en publieke partners de formele samenwerkingsverbintenis voor het North-C-Methanol project. De private partners zullen samen met PMV een groot deel van de investeringen dragen, en er wordt ook gekeken naar Vlaamse en Europese steun.


Grootste installaties in hun soort

North Sea Port Rodenhuize

North-C-Methanol voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken en ondersteunende infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize in North Sea Port. De eerste installatie, een elektrolyser van 65 megawatt, wordt opgetrokken op de terreinen van ENGIE. Deze waterstoffabriek zal water via windenergie omzetten in groene waterstof en zuurstof. Cedric Osterrieth, directeur van de thermische activiteiten in Europa van ENGIE, noemt het een logische keuze. "We hebben al een directe hoogspanningsnetconnectie met hernieuwbare energie, gewonnen uit de wind op de Noordzee. Die energie kunnen we gebruiken om waterstof te produceren, die op zijn beurt als duurzame grondstof kan dienen."

 

De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman op het schiereiland Rodenhuize, zal deze groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal, Alco Bio Fuel en Yara om te zetten naar groene methanol. De lokale chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe Cargill behoort, neemt de methanol op haar beurt af als groene grondstof en/of als groene brandstof voor schepen en treinen. David Cassidy, CEO van Proman: "We zijn enthousiast om het potentieel van methanol als zuivere brandstof voor de toekomst verder te ontwikkelen. Groene methanol biedt een belangrijke kans om de kloof te overbruggen van fossiele naar hernieuwbare energie."


Circulair pronkstuk

North-C-Methanol is een knap staaltje van duurzame industriële symbiose: de grondstoffen worden lokaal gewonnen én de eindproducten en nevenstromen lokaal ingezet. In North Sea Port wordt een eigen nieuwe circulaire economie gecreëerd: afval van het ene bedrijf vormt grondstof voor een ander bedrijf. Alle nevenproducten van de methanolproductie zoals zuurstof, warmte en water worden ook lokaal hergebruikt. Dat zorgt voor een unieke en ver doorgedreven industriële én circulaire integratie. Uiteraard gaat dit geheel gepaard met de bouw van heel wat ondersteunende infrastructuur zoals nieuwe pijpleidingen en opslagtanks om grondstoffen, neven- en eindproducten op de juiste locatie te brengen. Fluxys en Oiltanking zullen hiervoor instaan. Mitsubishi Power zorgt voor de integratie en coördinatie van het hele bouwproces.

Hilde Crevits

"Dit project laat zien waarom we met Vlaanderen een koploper kunnen worden in duurzame innovatie. Met onze havens en hun industrie zijn we ideaal gepositioneerd om te investeren in een circulaire en duurzame industrie. Het zorgt voor een duurzame groei en nieuwe jobs en met dit type projecten maken we een sprong voorwaarts naar een veerkrachtig Vlaanderen. Bovendien is het ook een stap in de richting om minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen uit het buitenland", vertelt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits.


Lokale en groene economie

Het Gentse deel van North Sea Port is dé uitgelezen locatie. Er is veel industriële CO2 -uitstoot die opgevangen kan worden, een hoogspanningsconnectie en er zijn veel potentiële afnemers van groene methanol. "Met deze samenwerking verstevigen we onze positie op het vlak van de circulaire economie die we al in de haven hebben", vertelt CEO Daan Schalck van North Sea Port. "De haven beschikt ook over uitgebreide logistieke activiteiten, een enorme opslagcapaciteit en verbindingen via de zee, binnenvaart, het spoor en de weg. Daarnaast vind je binnen de North-CCU-Hub een sterke kenniscluster rond chemische (bio)technologie. De stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen helpen mee om het project te faciliteren. PMV ondersteunt mee het financiële luik.


Uniek qua schaalgrootte en innovatieprogramma

Naast de ver doorgedreven integratie van de verschillende processen en tussen diverse industriële partners, is het North-C-Methanol project ook uniek omwille van zijn schaalgrootte én zijn innovatieprogramma op middellange en lange termijn. De elektrolysecapaciteit zal maar liefst 6 keer omvangrijker zijn dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief is.

North-CCU-Hub voorziet in een graduele opschaling van de North-C-Methanolcapaciteit van 65 MW in 2024 naar 600 MW in 2030. En ook in een innovatieprogramma waarbij nieuwe technologieën, markten en producten zoals ammoniak, mierenzuur, vetzuren, esters en proteïnen geleidelijk aan zullen worden ontwikkeld en geïntegreerd. Kennispartners UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE en de Vlaamse speerpuntclusters Catalisti en Flux50 geven deze innovatietrajecten vorm.


Over North-CCU-Hub

In mei 2016 ondertekenden Stad Gent, Universiteit Gent, North Sea Port, Provincie & POM Oost-Vlaanderen & CleanTech Flanders de engagementsverklaring CleanTech Cluster Regio Gent. Daarmee ambiëren ze om tegen 2030 innovatieve antwoorden te hebben op uitdagingen op vlak van energie, materialen en water. Een missie die kadert in de ‘European Green Deal’, het plan van de Europese Commissie om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Daarom werden onder impuls van de stad Gent, Ugent en CAPTURE verschillende partners samengebracht binnen het consortium North-CCU-Hub. North-CCU-Hub heeft als doel om nieuwe waardeketens te bouwen met CO2 als grondstof binnen een biogebaseerde economie. North-C-Methanol is de eerste grootschalige demofabriek die kadert in het North-CCU-Hub programma.

North-CCU-Hub zag in 2018 het levenslicht en werd, na een eerste haalbaarheidsstudie, geformaliseerd in 2019 toen 20 private en publieke partners zich met een intentieverklaring achter een gezamenlijke ambitie van klimaatneutraliteit en Carbon Capture and Utilisation (CCU) schaarden. Het partnerschap omvat spelers uit diverse sectoren: staal (ArcelorMittal), energie (ENGIE, Terranova Solar), nieuwe grondstoffen (Renewi), chemie (Cargill, Eastman, Oleon, AlcoBioFuel), logistiek (Fluxys, Oiltanking) en transport (Anglo Belgian Corporation). Lokale en regionale overheden (Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen) en havenbedrijf North Sea Port ondersteunen het geheel samen met kennis- en innovatiepartners (UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE, Catalisti en Flux50) en investeringspartner PMV.