Primeur: eerste fysieke gasstromen van Italië naar Zwitserland op 14 maart 2018

Op woensdag 14 maart 2018 resulteerden nominaties op Passo Gries voor het eerst in fysieke netto-invoer van gas uit Italië naar Zwitserland en de leveringen gingen in dezelfde stroomrichting onverminderd voort tot maandag 19 maart. Die omkering van de stroomrichting onderstreept het strategische belang van het reverse flow-project.

Tijdens de periode in kwestie was de markt in Italië goed bevoorraad en stuwde het koude weer in Duitsland en Zwitserland de vraag naar omhoog, waardoor de gasprijzen op de gashandelsplaats NetConnect Germany hoger kwamen te liggen dan die op het Italiaanse PSV. In lijn met de behoeften van de marktspelers resulteerde die positieve prijsspreiding met Duitsland in een primeur: voor het eerst stroomde er gas fysiek van zuid naar noord vanuit het interconnectiepunt Passo Gries op de Zwitsers-Italiaanse grens. Tegelijk bleef het gas op het interconnectiepunt Wallbach aan de Zwitsers-Duitse grens zuidwaarts naar Zwitserland stromen.

Dankzij die stroomconfiguratie kon Transitgas het compressiestation in Ruswil met succes testen in reverse flow modus, een belangrijke technische verwezenlijking in het kader van het bredere reverse flow-project.

Door de Transitgas-leiding vloeien momenteel noord-zuidstromen vanuit Duitsland en Frankrijk naar Zwitserland en Italië. Het reverse flow-project, aangestuurd door de Fluxys-groep in nauwe samenwerking met Transitgas, Swissgas, Snam, GRTgaz en OGE, heeft als belangrijkste doel om fysieke vervoerscapaciteit tot stand te brengen van Italië via Zwitserland naar Duitsland en Frankrijk. Door stromen van zuid naar noord mogelijk te maken, ontstaat er een sterker geïnterconnecteerde en flexibeler Europese gasmarkt die een verhoogde bevoorradingszekerheid biedt dankzij een ruimere bronnendiversificatie. De zuid-noordstromen zullen ook de liquiditeit en de prijzenconvergentie bevorderen tussen de verschillende gashandelsplaatsen, namelijk de Italiaanse PSV, de Franse PEG's en het Duitse NetConnect Germany (NCG).