De Europese waterstofruggengraat groeit tot 40.000 km en beslaat 11 nieuwe landen

  • Twaalf Europese gasvervoersnetbeheerders uit elf Europese landen sluiten zich aan bij het initiatief van EHB (European Hydrogen Backbone)
  • EHB heeft een visie voor een infrastructuur van 39.700 km waterstofleidingen in 21 landen
  • Twee derden van het netwerk is gebaseerd op het hergebruik van aardgasleidingen
  • Lagere investeringskosten per kilometer leiding in vergelijking met de vorige raming


Download het verslag
 (PDF 9.6MB)

Vandaag presenteert het EHB-initiatief een nieuwe versie van zijn visie voor een specifiek waterstofvervoersnetwerk doorheen Europa. Het stelt een waterstofnetwerk voor van 39.700 km tegen 2040 dat daarna nog wordt verwacht te groeien. Het netwerk verbindt 21 Europese landen. De visie die vandaag wordt voorgesteld, is het vervolg op het EHB-verslag van juli 2020 dat aanleiding heeft gegeven tot een debat doorheen Europa. Het verslag beschreef een netwerk van 23.000 km in tien landen.


Twee derden hergebruikte leidingen

Ongeveer 69% van het voorgestelde waterstofnet bestaat uit hergebruikte bestaande aardgasnetten. De overige 31% zijn nieuw aan te leggen leidingen om nieuwe gebruikers aan te sluiten in landen met kleine netwerken waar in de toekomst een grote vraag en aanbod van waterstof wordt verwacht.


Lagere investeringskosten per kilometer leiding

Voor de overwogen ruggengraat van 40.000 km in 2040 is een totale investering vereist die tussen €43 en 81 mld. wordt geraamd. De investering per kilometer leiding ligt lager dan in het EHB-verslag van vorig jaar omdat in het vorige verslag kostenramingen werden opgenomen voor leidingen met een diameter van 48” (1200 mm), terwijl er in dit verslag rekening mee wordt gehouden dat een groot aandeel van de huidige aardgasinfrastructuur en de toekomstige waterstofinfrastructuur uit kleinere leidingen bestaat. Kleinere leidingen zijn goedkoper om te hergebruiken, maar leiden tot iets hogere vervoerkosten per kilometer. Waterstof vervoeren over 1.000 km zou gemiddeld tussen € 0,11 en € 0,21 per kilogram waterstof kosten waardoor EHB een kostenefficiënte keuze is om waterstof over grote afstanden te vervoeren.


Stabiel regulatoir kader nodig

De kaarten van de waterstofinfrastructuur voor 2030, 2035 en 2040 die vandaag worden gepubliceerd, weerspiegelen de visie van 23 Europese gasvervoersnetbeheerders op basis van hun analyse van hoe de infrastructuur zou kunnen evolueren om de klimaatdoelstellingen te halen. Het is belangrijk te benadrukken dat de routes en termijnen voor waterstofvervoer op die kaarten niet vastliggen. De uiteindelijke backbone en planning hangen af van de marktomstandigheden voor waterstof en aardgas en het tot stand komen van een stabiel, ondersteunend en flexibel regulatoir kader.

"Europa moet snel een specifieke waterstofinfrastructuur ontwikkelen. Dit nieuwe EHB-verslag geeft een duidelijke routekaart van hoe dit kan werken", volgens Prof. Ad van Wijk, auteur van “2x40 GW Electrolyser Plan” en adviseur bij Hydrogen Europe.

"We zijn verheugd dat elf nieuwe landen aan het EHB-initiatief deelnemen. Ons nieuwe verslag toont aan dat een echte pan-Europese waterstofinfrastructuur grotendeels op basis van hergebruikte bestaande gasinfrastructuur mogelijk is", aldus Daniel Muthmann, coördinator van het EHB-initiatief en hoofd van ontwikkeling, strategie, beleid en communicatie bij OGE.


RSS