Gasinfrastructuur nodig voor een duurzaam en koolstofneutraal energiesysteem tegen de laagste kost

  • Nieuwe studie toont aan dat een slimme combinatie van waterstof en biomethaan met elektriciteit de beste oplossing is voor een koolstofneutraal energiesysteem dat uiteindelijk volledig op hernieuwbare energiebronnen zal functioneren.
  • Door ongeveer 2900 TWh of 270 miljard kubieke meter (equivalent aardgas) groene waterstof en hernieuwbaar methaan te vervoeren in de bestaande gasinfrastructuur in de EU bespaart de samenleving tegen 2050 jaarlijks € 217 miljard vergeleken met een energiesysteem met een minimaal aandeel voor gas.
  • De productiekosten van waterstof, biomethaan en synthetisch methaan kunnen aanzienlijk worden verlaagd.

Vandaag publiceerde het Gas for Climate-consortium een studie uitgevoerd door Navigant. De nieuwe studie is een vervolg op de studie van vorig jaar en verbreedt in vergelijking zowel de scope als de analyse.

Om de broeikasgasemissies 100% terug te dringen, zijn er grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit nodig. De meest kostenefficiënte oplossing in de combinatie van hernieuwbare elektriciteit met hernieuwbare gassen zoals waterstof en biomethaan. Hernieuwbaar gas biedt een toegevoegde waarde voor de verwarming van gebouwen, voor industriële processen die hoge temperaturen vergen, als brandstof voor zwaar transport en zorgt voor flexibiliteit in de elektriciteitsproductie als aanvulling op wind- en zonne-energie.

Door ongeveer 2900 TWh of 270 miljard kubieke meter hernieuwbaar methaan en waterstof slim te combineren met hernieuwbare elektriciteit, kan de samenleving € 217 miljard sparen vergeleken met een energiesysteem waarin het aandeel van gas tot het absolute minimum wordt beperkt. De bestaande gasinfrastructuur is onmisbaar om te voorzien in het vervoer van hernieuwbaar en koolstofarm gas naar de verschillende vraagsegmenten. Gasinfrastructuur kan in 2050 zowel waterstof als hernieuwbaar methaan vervoeren.

Volgens de experts van Navigant zal blauwe waterstof (koolstofneutrale waterstof geproduceerd uit aardgas, met CO2-afvang en -opslag) aanvankelijk een belangrijke rol spelen om de ontluikende waterstofmarkt te doen groeien, ook in nieuwe toepassingen. Naarmate het aandeel van hernieuwbare elektriciteit groeit en de kosten dalen horizon 2050 zal groene waterstof stapsgewijs blauwe waterstof vervangen om zo uiteindelijk te komen tot een volledig hernieuwbaar energiesysteem.

De CEO's van de negen leden van Gas for Climate: "De nieuwe studie van Gas for Climate toont aan dat er naast de elektriciteitsinfrastructuur een essentiële rol is weggelegd voor gas en gasinfrastructuur in de transitie naar een koolstofarm energiesysteem. We staan volledig achter een volledig hernieuwbaar energiesysteem waarin hernieuwbaar methaan en groene waterstof een sleutelrol spelen in een slimme combinatie met hernieuwbare elektriciteit en tegelijkertijd kan blauwe waterstof in de komende decennia die transitie versnellen."

Gas for Climate-studie 2019