Europese gasinfrastructuurbedrijven en producenten van hernieuwbaar gas: “miljarden euro's besparingen mogelijk door ambitieuze doelstellingen voor hernieuwbaar gas vast te leggen”

 • Op een evenement in Brussel georganiseerd door het consortium Gas for Climate heeft de Europese commissaris voor Klimaat & Energie, Miguel Arias Cañete, benadrukt dat gas en de bestaande gasinfrastructuur een belangrijke rol zullen spelen in het toekomstige energiesysteem van de EU.
 • Het Actieplan van Gas for Climate stelt maatregelen voor om het aandeel van hernieuwbaar gas in de EU sterk te vergroten
 • Het Actieplan is gebaseerd op een studie door Ecofys, een Navigant-onderneming, daarin wordt aangetoond dat het aandeel van hernieuwbaar gas nog aanzienlijk kan worden vergroot in Europa en dat het gebruik ervan leidt tot lagere maatschappelijke kosten om het energiesysteem van de EU volledig koolstofvrij te maken

  Gas for Climate, een consortium van zeven toonaangevende Europese gasvervoersbedrijven (Enagás, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, Open Grid Europe, Snam en Teréga) en twee organisaties van producenten van hernieuwbaar gas (EBA en CIB), stelden op 26 september in Brussel een actieplan voor aan de EU-commissaris voor Klimaat & Energie, Miguel Arias Cañete, om de productie van hernieuwbaar gas te verhogen. Commissaris Cañete verklaarde dat Europa het voortouw moet nemen in de strijd tegen klimaatverandering en dat de koolstofarme economie een goede businesscase is. De commissaris benadrukte dat Europa koolstofarm gas nodig heeft, met inbegrip van toenemende hoeveelheden hernieuwbaar gas, naast hernieuwbare elektriciteit.

  Actielijst

  Het Actieplan stelt een actielijst voorop voor bedrijven en beleidsmakers met aanbevelingen voor beleidsacties. Het consortium beveelt onder andere aan om ambitieuze EU-doelstellingen vast te leggen voor hernieuwbaar gas voor eindverbruik tegen 2030. Bovendien dringt het Actieplan aan op de invoering van geharmoniseerde EU-regels voor de veiling van subsidies voor hernieuwbare energie en de berekening van tariefgebaseerde steun. Steunmaatregelen moeten een daling van de productiekosten van hernieuwbaar gas bevorderen en de waarde vergoeden die de vervoerbare hernieuwbare energie aan het volledige energiesysteem geeft. Het Actieplan vraagt ook maatregelen om grensoverschrijdende handel in hernieuwbaar gas te ondersteunen.

  Actieplan gebaseerd op een studie van Ecofys over hernieuwbaar gas

  Het Actieplan is gebaseerd op een studie door Ecofys, een Navigant-onderneming, die in februari van dit jaar werd gepubliceerd en aantoont dat in Europa meer dan 120 miljard m³ biomethaan (gedeeltelijk gebaseerd op het innovatieve "Biogasdoneright-model") en groen waterstof kan worden geproduceerd. De studie toont ook aan dat het gebruik van dat gas in bestaande gasinfrastructuur leidt tot een jaarlijkse kostenbesparing van bijna 140 miljard euro in een emissieloos energiesysteem in vergelijking met een systeem zonder gas.

  Opvolging

  Het Actieplan van Gas for Climate zal in 2019 verder worden verfijnd en bijgewerkt naar aanleiding van bijkomende inzichten en analyses over de toekomstige rol van gas in een koolstofarm systeem. De lopende analyse van Gas for Climate over waterstof, koolstofafvang en -opslag evenals de toekomstige energievraag voor industrie en transport zal de eerdere studie van het consortium aanvullen en begin 2019 worden gepubliceerd. Vandaag heeft het consortium al een bijkomende analyse gepubliceerd over het gebruik van afval uit houtachtige biomassa voor de productie van biomethaan waarin wordt aangetoond dat biomethaanproductie uit houtafval kan worden verhoogd.

  Thierry Trouvé, CEO van GRTgaz, in naam van het volledige consortium Gas for Climate: "Dit Actieplan bewijst dat we duidelijk en ondubbelzinnig achter de energietransitie en een koolstofarm Europees gasnet staan. Het bevat aanbevelingen om het gebruik en de productie van hernieuwbaar gas te verhogen, en de handel en het vervoer ervan te vergemakkelijken. Het weerspiegelt ook onze plannen voor 2030, met echte projecten die de energietransitie van vandaag begeleiden naar het koolstofneutrale energiesysteem van morgen."

  Kees van der Leun, directeur van Ecofys, een Navigant-onderneming: "Onze studie toont aan dat de productie van hernieuwbaar gas binnen de EU kan worden verhoogd tot 122 miljard m³ tegen 2050 door gebruik te maken van waterstof en biomethaan. Dat betekent een jaarlijkse besparing van 138 miljard euro in vergelijking met een scenario zonder gas."