Vervoerde volumes: Belgisch net blijft gaskruispunt in Europa

In de eerste 6 maanden van het jaar vervoerde Fluxys Belgium 238,1 TWh aardgas door het Belgische net en 141,8 TWh daarvan werden doorgevoerd naar de buurlanden, voor meer dan de helft naar Frankrijk. Wat opvalt zijn de grote hoeveelheden aardgas die in de koude eerste maanden van het jaar richting Verenigd Koninkrijk zijn gestroomd.

Waar kwam het aardgas vandaan het eerste halfjaar van 2018? De grootste volumes werden aangevoerd vanuit Nederland en Noorwegen. In april, mei en juni kwamen ook enkele grote schepen LNG lossen in Zeebrugge, waardoor het aandeel van LNG in de import sterk toenam in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.