Aardgasvervoersnetbeheerders uit regio Zuid-Noordcorridor publiceren derde uitgave regionaal investeringsplan voor aardgas 2017

Vandaag hebben de vervoersnetbeheerders (TSO's) in de regio van de Zuid-Noordcorridor de derde editie van hun regionaal investeringsplan voor aardgas (GRIP, Gas Regional Investment Plan) uitgebracht zoals voorzien door artikel 12(1) van de Europese Verordening (EG) nr. 715/2009. Die derde uitgave, onder gezamenlijke coördinatie van Snam Rete Gas en Fluxys Belgium, bouwt verder op de vorige edities en vult het netwerkontwikkelingsplan 2017 op 10 jaar (Ten-Year Network Development Plan) aan.

Marco Alverà, CEO van Snam en voorzitter van GasNaturally, zei: “De voltooiing van de Zuid-Noordcorridor-projecten is een belangrijke stap in het bereiken van een volledig geïnterconnecteerde en gediversifieerde interne energiemarkt met een hoge graad aan bevoorradingszekerheid. De projecten liggen daarmee volledig in lijn met de principes van de Energieunie. De Zuid-Noordcorridor ligt op het kruispunt van de belangrijkste huidige en toekomstige aanvoerroutes voor aardgas en vormt een sleutelelement om klanten toegang te bieden tot propere en betaalbare energie.”

Pascal De Buck, lid van de raad van bestuur van ENTSOG en gedelegeerd bestuurder en CEO van Fluxys merkte het volgende op: "De gasinfrastructuur langs de Zuid-Noordcorridor vormt een essentieel onderdeel van het Europese gassysteem. De nieuwe editie van het regionaal investeringsplan voor aardgas toont aan hoe onze projecten hun potentieel zullen waarmaken om de geïntegreerde Europese gasmarkt vorm te geven. De projecten van de Zuid-Noordcorridor slaan een brug tussen nieuwe behoeften en nieuwe bronnen en bieden tegelijk volwaardige bidirectionele interconnectormogelijkheden tussen Zuid- en Noord-Europa. Dat zal de bevoorradingszekerheid en -diversiteit versterken en de marktliquiditeit vergroten.";

Het plan is bedoeld om de stakeholders een beter inzicht te geven in de bestaande infrastructuur en in mogelijke toekomstige markt- en projectontwikkelingen in de regio. Het besteedt bijzondere aandacht aan de evolutie naar ingebruikname van de zogeheten reverse flow-projecten in de Zuid-Noordcorridor in Italië, Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. De bedoeling van die projecten is om aardgasstromen van zuid naar noord mogelijk te maken en nieuwe gasbronnen beschikbaar te maken voor Europa in zijn geheel.

Dat deel van het verslag wordt aangevuld met een evaluatie van de rol die de Zuid-Noordcorridor speelt in de ontwikkeling van de Europese gasinfrastructuur en interne markt, en met een studie over netwerkmodellering die is afgestemd op de wijzigende patronen van aardgasstromen langs de Zuid-Noordcorridor die de voornaamste Europese hubs bevoorraden. Daarnaast wordt de informatie geactualiseerd over de evolutie van de gashubs in de regio en over de recente trends en scenario's op het vlak van de gasvraag- en bevoorrading. In een nieuw onderwerp wordt dieper ingegaan op de Europese energiestrategie en de daarmee verbonden energiebeleidskaders in de landen betrokken bij de Zuid-Noordcorridor.

>> Het Zuid-Noordcorridor regionaal investeringsplan voor aardgas 2017 is beschikbaar op de website van ENTSOG.

>> Net als bij de vorige edities worden alle opmerkingen of voorstellen van stakeholders die de volgende editie kunnen helpen verbeteren, erg gewaardeerd door de TSO's. Voor een dergelijke feedback werd achteraan het verslag een formulier toegevoegd.

>> Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met de coördinatoren: Marco.Gazzola@snam.it of Geert.Smits@fluxys.com.


Informatie voor redacteurs

De regio van de Zuid-Noordcorridor (ZNC-regio) bestaat uit 6 landen en 10 vervoersnetbeheerders:

  • België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg en Zwitserland
  • Fluxys Belgium (België), GRTgaz (Frankrijk), Fluxys Deutschland (Duitsland), Fluxys Tenp (Duitsland), terranets bw (Duitsland), Open Grid Europe (Duitsland), Snam Rete Gas (Italië), Creos (Luxemburg), FluxSwiss (Zwitserland) en Swissgas (Zwitserland).
X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK