Derde editie Regionaal Investeringsplan voor aardgas voor Noordwest-Europa gepubliceerd

Vandaag hebben de Noordwest-Europese aardgasvervoersnetbeheerders hun Regionaal Investeringsplan 2017 gepubliceerd (NW GRIP 2017). Bovenop de stand van zaken over de infrastructuurontwikkeling in de regio, spitst het NW GRIP 2017 zich toe op de manier waarop gasinfrastructuur kan bijdragen tot een duurzame energietransitie en op de conversie van laagcalorisch naar hoogcalorisch aardgas in België, Frankrijk en Duitsland.

In het persbericht van ENTSOG verklaart Pascal De Buck als lid van de raad van ENTSOG: "De vervoersnetbeheerders in de regio Noordwest-Europa exploiteren een cruciaal deel van het Europese gassysteem. De nieuwe editie van ons regionaal investeringsplan bevestigt de rol die ze zullen spelen in de toekomst. Het nieuwe onderdeel over de energietransitie is vanuit een toekomstgericht perspectief bijzonder interessant: het illustreert dat aardgas en aardgasinfrastructuur van centraal belang zijn om hernieuwbare energie met succes te integreren en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat het energiesysteem in zijn geheel robuust en betaalbaar blijft, zowel voor elektriciteitsproductie, verwarming als mobiliteit."


> Naar het persbericht van ENTSOG (in het Engels)
> Naar het NW GRIP 2017 en het bevragingsdocument voor alle stakeholders die feedback willen geven op het NW GRIP 2017 (in het Engels)

X

Deze website gebruikt cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de server van deze site opslaat op de harde schijf van uw computer als u deze site bezoekt. Door de code in de cookie wordt de computer bij een later bezoek herkend.

De cookie wordt gebruikt om uw locatie en taalkeuze op te slaan zodat u bij een volgende bezoek onmiddellijk op de site in de taal van uw keuze komt.

Cookiebeleid
OK