6 juni - 1 juli 2016: marktbevraging over regulatoire documenten

Van 6 juni tot 1 juli 2016 organiseert Fluxys Belgium een marktbevraging over de regulatoire documenten voor vervoersdiensten.

Fluxys Belgium levert voortdurend inspanningen om zijn dienstverlening te verbeteren en stelt daarom diverse aanpassingen aan zijn vervoersdiensten voor:

  • integratie van de Hubdiensten in het Standaard Vervoerscontract en het bijbehorende Toegangsreglement voor Vervoer,
  • invoering van de mogelijkheid om "within-day" capaciteiten te boeken op het Interconnectiepunt Zeebrugge Beach,
  • uitbreiding van de mogelijkheden om PRISMA te gebruiken voor de secundaire markt.