Fluxys Belgium - New VIP Virtualys

2017 - Uitnodiging om de Interconnectieovereenkomst te becommentariëren voor het nieuwe VIP Virtualys

Vanaf 19 juli tot 9 augustus 2017, mochten Netgebruikers opmerkingen maken over de volgende voorgestelde teksten betreffende de Interconnectieovereenkomst die opgemaakt wordt door Fluxys Belgium en GRTgaz voor het nieuwe Virtuele Interconnectiepunt Virtualys. Fluxys Belgium hield rekening met de opmerkingen van de Netgebruikers bij het sluiten of wijzigen van de Interconnectieovereenkomst.

Overeenkomstig Artikel 4 van VERORDENING (EU) 2015/703 van de Commissie van 30 april 2015 "vaststelling van een netcode inzake interoperabiliteit en gegevensuitwisseling", dat de informatieverplichting beschrijft van de transmissiesysteembeheerders inzake het sluiten of wijzigen van regels van een Interconnectieovereenkomst, werden Netgebruikers uitgenodigd om opmerkingen te maken over de voorgestelde teksten in verband met :

  • Regels voor het matchingproces
  • Voorschriften voor het toewijzen van gashoevelheden
  • Communicatieprocedures in het geval van uitzonderlijke gebeurtenissen 

Het volgende document was voorgesteld ter consultatie : Consultatiedocument new VIP Virtualys (Enkel beschikbaar in het Engels).