Fluxys Belgium Marktconsultatie 42

2019 - Marktconsultatie 42 - Wijzigingen in de regulatoire documenten

De Luxemburgse Transmission System Operator (TSO) Creos Luxembourg en de Belgische TSO Fluxys Belgium en hun respectievelijke regulatoren, ILR (“Institut Luxembourgeois de Régulation”) en CREG (“Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas”), werken sinds 2015 samen om hun nationale H-gas markten te integreren.

Met de goedkeuring van het compliance programma door ACER op 16 oktober van dit jaar, werd er een serieuze mijlpaal bereikt voor Balansys om de balancingactiviteiten voor de hele Belux marktzone over te nemen.

Samen met marktbevraging 1 georganiseerd door Balansys, stelde Fluxys Belgium voor om aanpassingen te doen aan haar regulatoire documenten. Daarom organiseerde Fluxys Belgium een marktconsultatie van 12 november tot 11 december 2019.

Het volgend document vat de wijzigingen samen (enkel beschikbaar in het Engels): One page note


Documenten in consultatie (in het Engels, met track changes) 

Balansys wordt Balancing operator voor de Belux marktzone.

Access Code for Transmission - Attachment A
Access Code for Transmission - Attachment B
Access Code for Transmission - Attachment F
Standard Transmission Agreement
Transmission Programme

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapport

Het Consultatierapport (enkel in het Engels) geeft een overzicht van de voornaamste commentaren: Consultatierapport 42

Beslissing van de CREG

De beslissing (B)2047 is gepubliceerd op de CREG website.