Fluxys Belgium Marktconsultatie 38

2019 - Marktconsultatie 38 - Integratie van de Overeenkomst Elektronisch Dataplatform in de Standaard Aansluitingsovereenkomst

Van 25 juni tot 5 juli 2019 organiseerde Fluxys Belgium een marktbevraging betreffende de integratie van de Overeenkomst Elektronisch Dataplatform in de Standaard Aansluitingsovereenkomst.

Die integratie werd via deze documenten uitgevoerd:

- Gewijzigde Bijlage 6 : Contactgegevens

- Nieuwe Bijlage 11 : Overeenkomst Elektronisch Dataplatform

Sectie 8 "Wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer" van Bijlage 11 werd bijgewerkt om in overeenstemming te zijn met de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Door deze EDP-Overeenkomst te ondertekenen krijgt u rechtstreeks en gratis toegang tot uw portfolio via ons Elektronisch Dataplatform (EDP).

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapport

Het Consultatierapport geeft een overzicht van de voornaamste commentaren: Consultatierapport 38

Beslissing van de CREG

De beslissing (B)1979 is gepubliceerd op de website van de CREG.