Fluxys Belgium Marktconsultatie 34

2019 - Marktconsultatie 34 - Uitnodiging om opmerkingen te sturen omtrent de wijzigingen in het Interconnectieovereenkomst

Introductie van een nieuwe VIP

We introduceren een nieuwe VIP in Eynatten 2, een combinatie van de Interconnectiepunten van Open Grid Europe, Fluxys TENP en Thyssengas. Fluxys Belgium werkt samen met alle drie de Duitse Transmissiesysteembeheerders om een wijziging van de bestaande Interconnectieovereenkomst tot stand te brengen zodat deze nieuwe VIP er kan worden in opgenomen.

Van 14 maart tot 14 mei 2019 kreeg u de mogelijkheid om deze wijziging en de voorstellen met betrekking tot de volgende aspecten van deze Interconnectieovereenkomst te becommentariëren:

  • Regels voor matching.
  • Regels voor de allocatie van gashoeveelheden.
  • Communicatieprocedures in geval van uitzonderlijke gebeurtenissen.

Zie ook: 

Article 19 No.9 of COMMISSION REGULATION (EU) 2017/459
Introductie van een Virtueel Interconnectiepunt - VIP.

Article 4 of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/703 of 30 April 2015
“Network Code on Interoperability and Data Exchange” beschrijft de informatieverplichtingen van TSOs over het sluiten of wijzigen van een interconnectieovereenkomst..