Fluxys Belgium Marktconsultatie 31 - 31bis

2018 - Marktconsultatie 31 - Wijzigingen in de Toegangsreglement & Standaard Vervoerscontract

Vanaf 23 oktober tot 7 december 2018 organiseerde Fluxys Belgium een marktconsultatie over enkele aanpassingen in verband met de transmissie diensten, (i) meerbepaald over de vereenvoudiging van de boekingsprocessen, (ii) het toestaan van de injectie van hernieuwbare gassen in het net, (iii) het afstemmen van het aanbod van korteafstandsdiensten, (iv) Verruimen onderbreekbare diensten, (v) aanpassingen voor substitutiediensten en (vi) verscheidene technische verbeteringen.

Het volgend document vat de aanpassingen samen (enkel beschikbaar in het Engels): Summary of Changes

De aanpassingen werden ook toegelicht tijdens de infossie van 24 oktober 2018 (enkel beschikbaar in het Engels): Presentatie informatie sessie

Deze marktconsultatie werd gelijktijdig uitgevoerd op twee reeksen documenten, omdat onze balanceringsactiviteiten in de omgeving van Belux nog steeds in transitie zijn.

Eerste reeks documenten

Documenten in het Engels (met track changes) goedgekeurd door de CREG op 26 april 2018: Fluxys Belgium opereert als Balancing-operator.

Tweede reeks documenten

Documenten in het Engels (met track changes) goedgekeurd door de CREG op 26 april 2018: Balansys wordt Balancing-operator voor het Belux gebied.

2019 - Marktconsultatie 31bis - Wijzigingen in het Standaard Vervoerscontract

Vanaf 7 tot 18 February 2019 organiseerde Fluxys Belgium een marktconsultatie over het Standaard Vervoerscontract met wijzigingen in Artikel 6.10.

Meer specifiek werd deze wijziging geraadpleegd voor de rest van de periode waarin Fluxys Belgium nog steeds de balancing operator is. (Transfer naar Balansys als balancing operator nog in transitie).

Het volgende document was voorgesteld ter consultatie : Standaard Vervoerscontract

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished step 3 finished step 4 finished step 5 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapporten 

De Consultatierapporten (enkel in het Engels) geven een overzicht van de voornaamste commentaren:


Beslissing van de CREG

De beslissing (B)1921 is gepubliceerd op de website van de CREG.