Fluxys Belgium Marktconsultatie 29 - 29bis

2018 - Marktconsultatie 29 - Aanpassingen aan de Standaard Aansluitingsovereenkomst

Om de diensten voor de aangesloten eindafnemers verder te optimaliseren, stelde Fluxys Belgium vanaf 5 tot en met 29 juni 2018 een aantal wijzigingen voor aan de Standaard Aansluitingsovereenkomst.

Het volgende document was voorgesteld ter consultatie: Standaard Aansluitingsovereenkomst

De voorgestelde wijzigingen vindt u terug in deze samenvatting.


2018 - Marktconsultatie 29bis - Aanpassingen aan de Standaard Aansluitingsovereenkomst

Uw suggesties en opmerkingen gemaakt tijdens de marktconsultatie 29 werden verwerkt in een nieuwe versie van de Standaard Aansluitingsovereenkomst. 

U had de kans om deze nieuwe versie van de Standaard Aansluitingsovereenkomst alsook de aanpassingen in de Operationele Procedures te evalueren tijdens een bijkomende marktconsultatie vanaf 10 tot en met 19 oktober 2018.

De volgende documenten waren voorgesteld ter consultatie :

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished step 3 finished step 4 finished step 5 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapport

Het consultatierapport geeft een overzicht van de voornaamste commentaren gekregen tijdens marktbevraging: Consultatierapport

Beslissing van de CREG

De beslissing (B)1895 is gepubliceerd op de website van de CREG.