Fluxys Belgium Marktconsultatie 28

2018 - Marktconsultatie 28 - Balanceringstarieven van toepassing in 2019

Vanaf 9 juli tot 3 augustus 2018 organiseerde Fluxys Belgium een marktconsultatie over de balanceringstarieven (neutraliteitskost en kleine aanpassingen) die van toepassing zullen zijn in 2019.

Het volgende document was voorgesteld ter consultatie: Consultatie document over balanceringstarieven 2019 (enkel beschikbaar in het Engels).

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished step 3 finished step 4 finished step 5 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapport

Het consultatierapport geeft een overzicht van de voornaamste commentaren gekregen tijdens marktbevraging: Consultatierapport

Beslissing van de CREG

De beslissing (B)565G/38 is gepubliceerd op de website van de CREG.