Fluxys Belgium Marktconsultatie 27 - 27bis

2018 - Marktconsultatie 27 - Substitutiediensten & VIP BE-NL

Vanaf 26 januari tot 23 februari 2018, organiseerde Fluxys Belgium een marktconsultatie over enkele aanpassingen in verband met de transmissie diensten, meerbepaald  de introductie van (i) Substitutiediensten en van de (ii) VIP BE-NL door de samenvloeiing van de IP’s Zelzate 1, Zandvliet H en ’s Gravenvoeren, (iii) het boeking- en facturatieproces stroomlijnen en optimaliseren en (iv) technische wijzigingen.

Het volgende document geeft samenvatting van de aanpassingen:

Summary of changes (enkel beschikbaar in het Engels)

De aanpassingen werden ook toegelicht tijdens de infosessie van 1 februari 2018 :

Presentatie informatiesessie (enkel beschikbaar in het Engels)

Deze marktconsultatie wordt gelijktijdig uitgevoerd op twee reeksen documenten, omdat onze balanceringsactiviteiten in de omgeving van Belux nog steeds in transitie zijn.

Eerste reeks documenten

Documenten (met track changes) goedgekeurd door de CREG op 17 juli 2017 : Fluxys Belgium opereert als Balancing-operator voor het Belux gebied.

Tweede reeks documenten

Geraadpleegde documenten in juni 2017 : Balansys wordt Balancing-operator in het Belux-gebied.

2018 - Marktconsultatie 27bis - Diversion Service

Tijdens de vorige marktbevraging (27) hebben verschillende marktspelers aan Fluxys Belgium gesuggereerd om, voortbouwend op de reeds voorgestelde substitutiediensten, een nieuwe "Diversion Service" te introduceren waardoor bevrachters (een deel van) een bestaande capaciteitsovereenkomst op één interconnectiepunt kunnen overdragen aan een ander interconnectiepunt binnen dezelfde netwerklocatie.

Fluxys Belgium greep de gelegenheid om zo'n Diversion Service samen met de andere substitution services te ontwikkelen en heeft daarvoor een specifiek marktbevraging gehouden tussen 22 en 30 maart 2018.

Het volgende document was voorgesteld ter consultatie: Consultatie Document (enkel beschikbaar in het Engels).

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished step 3 finished step 4 finished step 5 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapporten

De consultatierapporten (enkel beschikbaar in het Engels) geven een overzicht van de voornaamste commentaren gekregen voor de voorgestelde wijzigingen :

Beslissing van de CREG

De beslissing (B)1745 is gepubliceerd op de website van de CREG.