Fluxys Belgium Marktconsultatie 23

2017 - Marktconsultatie 23 - Convergentie ZTP physical en notional services

Vanaf 2 tot 31 maart 2017 hield Fluxys Belgium  een marktbevraging over de contractuele en regulatoire documenten voor vervoersdiensten.

De voorgestelde aanpassingen verbeteren de volgende elementen:

  • Vereenvoudiging van ZTP Physical en Notional trading services
  • Creatie van een virtuele interconnectiepunt tussen ZTP H en PEG Nord
  • Impact van europese network codes (Interoperability en CAM)
  • Transitie naar Atrias (federale clearing house voor de distributie) op vlak van gas- en capaciteitstoewijzingsregels

Het volgende document geeft samenvatting van de aanpassingen : One Page Note.

De aanpassingen werden ook toegelicht tijdens een infosessie : Presentatie Infosessie.

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished step 3 finished step 4 finished step 5 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapport

Het consultatierapport geeft een overzicht van de voornaamste commentaren gekregen tijdens marktbevraging :

Beslissing van de CREG

De beslissing (B)1653 is gepubliceerd op de CREG website.