Fluxys Belgium Marktconsultatie 22

2016 - Marktconsultatie 22 - Imbalance Pooling & Capacity Conversion

Vanaf 25 november tot 23 december 2016 hield Fluxys Belgium een marktbevraging over de contractuele en regulatoire documenten voor vervoersdiensten.

De voorgestelde aanpassingen laten het toe om nieuwe diensten te ontwikkelen, namelijk "Imbalance Pooling Service" en "Capacity Conversion Service", zoals in de One Page Note beschreven.

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished step 3 finished step 4 finished step 5 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapport

Het consultatierapport geeft een overzicht van de voornaamste commentaren gekregen tijdens marktbevraging :

Beslissing van de CREG

De beslissing (B)1613 is gepubliceerd op de CREG website.