Fluxys Belgium Marktconsultatie 21

2016 - Marktconsultatie 21 - Balanceringstarieven voor 2017

Vanaf 7 september tot 27 september 2016 hield Fluxys Belgium een marktbevraging over de 2017 balanceringstarieven.

CREG heeft aan FLUXYS BELGIUM op 18 november 2016 gevraagd om een gewijzigd tariefvoorstel in te dienen waarin:

  • de waarde van de kleine aanpassingen op het huidige niveau van 3 % wordt gehouden; en
  • een neutraliteitskost die niet gelijk is aan nul is opgenomen om de voorziene kosten te dekken

Het volgende document was voorgesteld ter consultatie: Consultatie document

Huidige status van de consultatie

Step 1 finished step 3 finished step 4 finished step 5 finished
Uitnodiging om deel te nemen Herziening na commentaren Goedkeuring CREG Aangepaste documenten

Consultatierapport

Het consultatierapport geeft een overzicht van de voornaamste commentaren gekregen tijdens marktbevraging :

Beslissing van de CREG

De beslissing (B)161208-CDC-656G/33 is gepubliceerd op de CREG website.