Fluxys Belgium - New VIP BENE

2020 - Uitnodiging om de Interconnectieovereenkomst te becommentariëren

Er wordt een update van de bestaande Interconnectieovereenkomst voor H-gas-interconnectiepunten tussen Fluxys Belgium NV en Gasunie Transport Services BV vastgelegd, bedoeld om van kracht te worden met de introductie van een Virtual Interconnection Point (VIP), genaamd VIP-BENE, tussen ZTP- H en TTF. Deze VIP zal de interconnectiepunten Zelzate 1, Zandvliet H en ‘s Gravenvoeren combineren en alle marktactiviteiten, zoals capaciteitsboeking, nominaties, toewijzingen of facturering, zullen op de VIP worden uitgevoerd. Voor alle duidelijkheid, Hilvarenbeek L en Zelzate 2 maken geen deel uit van deze VIP.

Van 30 maart tot 3 mei 2020 werd u vriendelijk verzocht om commentaar te geven op de voorstellen met betrekking tot de volgende aspecten van deze Interconnectieovereenkomst:

  • Regels voor het matchingsproces.
  • Regels voor de allocatie van gashoeveelheden.
  • Communicatieprocedures bij uitzonderlijke gebeurtenissen.