Perspectieven

Energiemolecules maken deel uit van de toekomst.

Pascal De Buck
Gedelegeerd bestuurder en CEO

In België staan we klaar om te investeren in de eerste leidingen voor waterstof en CO2. De beweging is ingezet.

Daniel Termont
Voorzitter van de raad van bestuur

Hoogtepunten

 • België: bouwen aan het net van morgen

  België klimaatneutraal: daarvoor moeten waterstof en CO2 door het land kunnen circuleren. Begin van het jaar vroegen we de markt welke volumes van waar naar waar nodig zullen zijn. Eind van het jaar en begin 2022 gingen we terug naar de markt. Met concrete voorstellen voor waterstof- en CO2-infrastructuur in verschillende industriële clusters. We zijn klaar voor de start.

 • Brazilië: partner in TBG

  In 2021 werd Fluxys minderheidspartner in TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil), een van de drie grote vervoersnetbeheerders in Brazilië. Onze insteek is om in TBG onze industriële en regulatoire ervaring en expertise te delen en via die kennisuitwisseling de ontwikkeling van het bedrijf te ondersteunen.

 • Walking together with heart

  In coronatijden in beweging blijven voor een goed doel, dat was de opzet. Onze medewerkers hebben in het voorjaar in 2,5 maanden samen 180.000 km gestapt. Goed voor 4,5 rondjes rond de aarde. En goed voor schenkingen van samen 22.000 euro aan goede doelen door de verschillende bedrijven van de Fluxys-groep.

 • Duitsland: project voor LNG-terminal

  Fluxys werd partner in het project om in Stade nabij Hamburg een LNG-terminal te bouwen. De terminal zou een belangrijke ondersteuning betekenen voor Duitsland in zijn aanpak voor een gediversifieerde energiemix. Voor Fluxys is het project een opportuniteit om zijn aanwezigheid in Duitsland toekomstgericht te versterken en te diversifiëren.

 • Zelf klimaatneutraal: op schema

  Ons engagement: tegen 2035 in onze eigen activiteiten klimaatneutraal zijn. Eerste mijlpaal is om tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen in onze Belgische activiteiten te halveren ten opzichte van 2017. We zitten op schema om die doelstelling te halen. Voor de verhoging van de uitzendcapaciteit op de LNG-terminal in Zeebrugge bouwen we 3 bijkomende hervergassers met zeewater. De warmte van zeewater gebruiken om LNG weer in gasvorm om te zetten zal de emissies van de LNG terminal substantieel doen dalen.

 • Meer trafiek en bio-LNG in Zeebrugge

  Onze LNG-terminal in Zeebrugge draaide in 2021 op volle toeren. Zowel de scheepstrafiek als het laden van LNG-trailers braken records. Vier extra trucklaadstations zijn in aanbouw. Daarmee spelen we in op de stijgende vraag naar LNG als koolstofarme brandstof voor schepen en vrachtwagens. Als volledig gedecarboniseerd alternatief is sinds 2021 ook bio-LNG beschikbaar.

 • Capaciteit in alle richtingen beschikbaar

  Verschuivingen in de invoerstromen naar Europa maakten dat er in Duitsland en Nederland een grote behoefte was voor aanvoer vanuit België. Ons net zorgde soepel voor hoge doorvoerstromen naar onze buren. Zo bevestigden we eens te meer onze rol van energiedraaischijf voor Noordwest-Europa.

 • How will you change the world?

  Onze jacht op talent gaat volop door. En we bieden een bijzonder toekomstproject: hard aan de kar duwen en innovatief zijn om mee te bouwen aan een klimaatneutrale samenleving. Dat is onze boodschap in onze multimediacampagne om nieuwe talenten aan te trekken.

 People

1.293
werknemers

 Planet

2035
netto nul broeikasgasemissies
tegen 2035

 Prosperity

€ 1.136 mln
omzet

€ 247 mln
nettowinst

€ 8.042 mln
balanstotaal