Transversale aankopen

    Aankopen via C4Gas

    Fluxys heeft samen met GrtGaz het bedrijf C4Gas opgericht. C4Gas is een gemeenschappelijk platform dat de doeltreffendheid van de bevoorradingsketen van de goederen en diensten voor de industrie van het aardgastransport wil verbeteren.

    C4Gas standaardiseert de handelsvoorwaarden en de technische specificaties van het ‘gasmateriaal‘ om te onderhandelen over raamakkoorden. Na de standaardisering en de onderhandelingen door C4Gas sluiten Fluxys en GrtGaz raamcontracten af met de geselecteerde contractanten.

    Zodra Fluxys voor een bepaald type gasmateriaal een raamcontract voor een bepaalde duur heeft ondertekend, wordt de contractant in kwestie voor dat type gasmateriaal het enige bevoorradingskanaal van Fluxys.