Raad van bestuur

  Bestuurders

  Daniël Termont
  Bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur

  Daniël Termont is lid van de raad van bestuur van Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 1998 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2027.

   

  Claude Grégoire
  Bestuurder, ondervoorzitter van de raad van bestuur

  Claude Grégoire is burgerlijk ingenieur. Hij werd als bestuurder aangesteld in oktober 1994 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024.

   

  Pascal De Buck
  Gedelegeerd bestuurder en CEO

  Pascal De Buck heeft Rechten gestudeerd met een specialisatie in Economisch Recht en volgde daarna verschillende managementopleidingen, waaronder bij VLEKHO en EHSAL in Brussel en in het internationale IESE Global CEO Program. Hij trad in 1995 in dienst als Legal Counsel, stond achtereenvolgens aan het hoofd van de departementen Legal en Commercial en was daarna als Commercial Director verantwoordelijk voor Business Development & Strategy. Op 1 januari 2015 werd hij benoemd tot voorzitter van het directiecomité en CEO van Fluxys Belgium. Hij werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder van Fluxys Belgium in mei 2020. Zijn mandaat als bestuurder loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2026.

   

  Abdellah Achaoui
  Bestuurder

  Abdellah Achaoui is meertalig, heeft een diploma in financiën en bekleedt de functie van verantwoordelijke voor beheer bij Vivaqua. Hij is met politiek verlof en is momenteel schepen van de gemeente Molenbeek. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Interfin en lid van de raden van bestuur van Sibelga en Publigas. Hij heeft financiële functies bekleed in verschillende particuliere en openbare sectoren. Hij werd gecoöpteerd als bestuurder door de raad van bestuur op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2027.

   

  Laurent Coppens
  Bestuurder

  Laurent Coppens behaalde een master in business administration aan de Universiteit van Luik en volgde gespecialiseerde cursussen in management accounting & control aan de Universiteit van Maastricht alvorens te werken als assistent en onderzoeker in finance. Hij is momenteel CFO van Sibelga, Interfin, Publigas en Publi-T. Hij werd in mei 2021 op voorstel van Publigas door de gewone algemene vergadering tot bestuurder benoemd met ingang van 1 juli 2021. Zijn huidig mandaat loopt af aan het einde van de gewone algemene vergadering van mei 2027.

   

  Patrick Côté
  Bestuurder

  Patrick Côté is algemeen directeur bij CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec). Patrick Côté heeft vijftien jaar ervaring op het gebied van infrastructuur. Hij werkt sinds 2006 bij de CDPQ en bekleedde voordien diverse functies in corporate finance voor grote ondernemingen, waaronder Ivanhoé Cambridge, de vastgoeddochter van de CDPQ. Hij zetelt ook in de raden van bestuur van Velto Renewables en London Array. Hij behaalde aan de HEC Montréal een diploma in bedrijfskunde, met een specialisatie in financiën, alsook een CPA (chartered professional accountant). Hij werd gecoöpteerd als bestuurder door de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2017 op voordracht van CDPQ en zijn huidig mandaat loopt af aan het einde van de gewone algemene vergadering van mei 2023.

   

  Leen Dierick
  Bestuurder

  Leen Dierick studeerde Handelsingenieur, marketing & logistiek aan de EHSAL in Brussel en bekleedde daarna verschillende functies binnen de onderneming DOMO NV. Sinds 2001 is zij schepen in Dendermonde en sinds 2007 Federaal Parlementslid voor cd&v. In de Kamer is zij vast lid van de Kamercommissies Economie & Energie en van de subcommissie voor Nucleaire Veiligheid. Ze werd als bestuurder aangesteld in mei 2022 op voorstel van Publigas en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2028.

   

  Andries Gryffroy
  Bestuurder

  Andries Gryffroy is industrieel ingenieur E.M. en master in de Marketing. Hij heeft verschillende bijscholingen gevolgd in de energiesector en ook verschillende functies uitgeoefend in die sector. Hij is consultant in techniek en energie. Hij is tevens voorzitter van Publigas, Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2015 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2027.

   

  Gianni Infanti
  Bestuurder

  Gianni Infanti behaalde een master in bedrijfskunde aan de UCL Mons. Hij is momenteel adviseur in het kabinet van minister Christie Morreale. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 2022 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2028.

   

  Ludo Kelchtermans
  Bestuurder, voorzitter van het audit- en risicocomité 

  Ludo Kelchtermans is licentiaat Economische Wetenschappen en werkzaam als algemeen directeur van de CV Nutsbedrijven Houdstermaatschappij (Nuhma). Hij is bestuurder van meerdere vennootschapen en voorzitter van het auditcomité van Aspiravi. Hij werd als bestuurder aangesteld in juni 2012 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2026.

    

  Josly Piette
  Bestuurder

  Josly Piette is gegradueerde sociale arbeidswetenschappen en licentiaat economische en sociale wetenschappen. Hij is eresecretaris-generaal van CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens) en bestuurder van SOCOFE en Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in juni 2009 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2026.

   

  Koen Van den Heuvel
  Bestuurder

  Koen Van den Heuvel is licentiaat in economie en politieke wetenschappen. Hij is sinds 1989 Puurs gemeenteraadslid en was vervolgens 5 jaar schepen van Jeugd, Cultuur en Financiën. In 1997 werd hij burgemeester van de gemeente Puurs en vanaf 2019 van de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Sinds 2004 is hij Vlaams volksvertegenwoordiger en was hij fractieleider van 2012 tot 2019. In 2019 was hij Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Hij werd als bestuurder gecoöpteerd tijdens de raad van bestuur van 29 januari 2020, met ingang van 1 december 2019, en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.

   

  Geert Versnick
  Bestuurder

  Geert Versnick is licentiaat in de Rechten, afgestudeerd aan de Universiteit van Gent. Hij volgde ook opleidingen bij GUBERNA, IMD en INSEAD. Hij was advocaat aan de Balie van Gent van 1980 tot 2000 en politiek actief van 1989 tot 2017. Hij oefent verschillende bestuursmandaten uit in zowel de privaatrechtelijke als in de publiekrechtelijke sector. Hij werd als bestuurder aangesteld door de gewone algemene vergadering van mei 2018, met ingang op 3 oktober 2018, op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024.

   

  Onafhankelijke bestuurders in de betekenis van de Gaswet 

  Sabine Colson
  Bestuurder, voorzitter van het corporate governance comité

  Sabine Colson is licentiate in de handels- en financiële wetenschappen aan de HEC-ULg. Ze volgde een opleiding voor erkend bestuurder bij Guberna en behaalde een universitair certificaat voor innovatiebeheer aan de UCL. Ze coördineert het investeringsplatform “Familie & MBO" bij de GIMW. Zij werd na het advies van de betrokken raadgevende comités gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder door de raad van bestuur met ingang van 1 oktober 2018. Haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024.

   

  Valentine Delwart
  Bestuurder

  Valentine Delwart is licentiate in de rechten en heeft een master in Europees recht gevolgd. Ze is schepen van Financiën in Ukkel en sinds maart 2011 bekleedt ze de functie van secretaris-generaal van de Mouvement Réformateur. In mei 2013 werd ze aangesteld als onafhankelijk bestuurder op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités. Haar mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.

   

  Cécile Flandre
  Bestuurder

  Cécile Flandre behaalde een licentiaat in de wiskunde en in de actuariële wetenschappen aan de ULB. Ze heeft gedurende 9 jaar de functie van CFO en uitvoerend bestuurder uitgeoefend bij twee verzekeringsmaatschappijen, Belfius Insurance en vervolgens Ethias. Ze heeft jarenlange ervaring in de verzekeringssector, met inbegrip van het toezicht daarop en in financiële aangelegenheden. Ze is momenteel bestuurder van Elia Transmission Belgium, Elia Asset en Elia Group. Ze is lid of voorzitter geweest van de raad van bestuur en het auditcomité van verschillende ondernemingen. Ze werd op voorstel van de raad van bestuur van 30 maart 2022 en na advies van de betrokken raadgevende comités gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder. Haar huidig mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2025.

   

  Sandra Gobert
  Bestuurder

  Sandra Gobert heeft een master in de Rechten aan de VUB. Zij heeft de GUBERNA opleidingen doorlopen en draagt de titel van GUBERNA Certified Director. Ze is lid van de Brusselse Balie sinds 1992, met Ondernemingsrecht en Deugdelijk Bestuur als specialisatie en vervult bestuursmandaten sinds 1991. Sinds begin 2019 is ze uitvoerend bestuurder van GUBERNA waar ze reeds in de raad van bestuur zetelt sinds 2016. Ze is tevens partner bij Sub Rosa Legal. Ze werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2019 op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.

   

  Roberte Kesteman
  Bestuurder

  Roberte Kesteman behaalde een masterdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Vlaamse Economische Hogeschool. Ze volgde ook International Corporate Finance aan het INSEAD in Frankrijk. Momenteel is ze Senior Advisor bij First Sentier Investors International, onafhankelijk bestuurder bij Elia Transmission Belgium, Elia Asset en Elia Group, en tevens lid van het auditcomité, het vergoedingscomité en het corporate governance comité. Zij werd op voorstel van de raad van bestuur van 26 juni 2019 en na advies van de betrokken raadgevende comités gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder, met ingang van 1 juli 2019, en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2023.

   

  Anne Leclercq
  Bestuurder

  Anne Leclercq heeft een master in de rechten en een MBA aan de Vlerick Business School. Dankzij een lange loopbaan zowel in de bankensector en als directeur bij het Federaal Agentschap van de Schuld (beheerder van de Belgische Staatsschuld) kan ze bogen op een uitgebreide financiële expertise en managementervaring. Tot midden 2019 was ze eveneens voorzitter van een subcomité van het Economisch en Financieel comité van de EU waarin schuldbeheerders van de 28 EU-staten zetelen. Momenteel is ze bestuurder bij Argenta Bank en Verzekeringen, WDP (Warehouses De Pauw), Z.org, Plexus (Regionaal Ziekenhuisnetwerk) en KULeuven/UZ Leuven, waar ze eveneens voorzitter is van het Auditcomité. Ze werd in mei 2018 als onafhankelijk bestuurder bij Fluxys aangesteld, op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités. Haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2024.

   

  Sandra Wauters
  Bestuurder

  Sandra Wauters heeft een doctoraat burgerlijk ingenieur scheikunde behaald aan de Universiteit Gent. Ze is momenteel werkzaam als Program Manager Carbon Management bij BASF Antwerpen, en ze is verantwoordelijke voor business development en coördinatie binnen BASF Antwerpen van thema’s m.b.t. klimaatneutrale groei. In mei 2013 werd ze aangesteld als onafhankelijk bestuurder op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités. Haar mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025.