• Activity:

CO₂: Voorbereidingen om het netwerk te bouwen

Informatiememorandum

 

 

In het informatiememorandum wordt informatie uiteengezet over het vervoer en de terminalling van CO2, want CO2-afvang, -hergebruik of -opslag zijn voor koolstofintensieve industrieën essentieel om de decarboniseringsdoelstellingen te halen. Dit loopt parallel met infrastructuurvoorstellen op basis van de geïdentificeerde marktinteresse.

Ontdek het informatiememorandum

Koolstofspecificatievoorstel

U kunt de vragenlijst van de informatieronde nog altijd invullen mocht u dat nog niet hebben gedaan of als uw intern proces nog loopt. We zullen de antwoorden integreren naarmate ze binnenkomen en zo onze infrastructuurkaart blijven verfijnen.

Neem deel aan onze informatieronde

Specifieke infrastructuurvoorstellen

Uit de informatieronde blijkt dat de markt een mature behoefte heeft aan een CO2-infrastructuur met open toegang in specifieke gebieden, wat wordt weergegeven in de voorstellen hieronder. De andere gebieden worden de komende maanden verder verkend en de specifieke infrastructuurvoorstellen hiervoor zullen ook met de markt worden gedeeld op deze pagina.

Alle geïnteresseerde potentiële gebruikers van de CO2-infrastructuur worden gevraagd deel te nemen aan de marktbevragingen en hun belangstelling uit te spreken voor de specifieke CO2-infrastructuurvoorstellen. De sluitingsdatum voor deelname (voor elk specifieke voorstel) wordt te gepasten tijde gepubliceerd op deze pagina met een voorafgaande kennisgevingsperiode.

Gebied Infrastructuurvoorstel Druk uw belangstelling uit Status Sluitingsdatum
*NIEUW* Doornik  Details  Indienen  Open wordt hier gepubliceerd 
Namen  Details    Indienen   Open wordt hier gepubliceerd 
Gent Details Indienen Open wordt hier gepubliceerd
Luik Details Indienen Open wordt hier gepubliceerd

Bergen & Charleroi

Details Indienen Open wordt hier gepubliceerd
Antwerpen Details Indienen Afgesloten* 18/02/2022