Zeebrugge: LNG nu ook via het spoor

De LNG-terminal in Zeebrugge vergroot nogmaals zijn bestemmingsflexibiliteit. Deze week kwam kwam voor het eerst een klant een LNG-container laden op de terminal voor vervoer per spoor vanuit de haven. Dat verlaagt emissies en vergroot de bestemmingsflexibiliteit.


Krachten bundelen

De LNG-terminal van Zeebrugge bundelde de krachten met verschillende partners om de beschikbare diensten in de haven van Zeebrugge te combineren tot een intermodale logistieke keten.

Klant Prima LNG laadt de LNG-container op de LNG-terminal in Zeebrugge

Klant Prima LNG laadt de LNG-container op de LNG-terminal in Zeebrugge

Rangeerder Macotruck slaat de LNG-container over naar een treinstel op de CSP terminal in Zeebrugge. Treinoperator Lineas vervoert de LNG-container naar zijn bestemming in Italiƫ


Lage emissie, kostenefficiënt, verder in Europa

Intermodaal LNG-vervoer is aantrekkelijk omdat het verschillende voordelen biedt. Niet alleen verlaagt het de emissie van broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen, het is ook kostenefficiënter en opent een bredere waaier bestemmingen in Europa.


Ruime bestemmingsflexibilitieit

De haven van Zeebrugge biedt bijzonder goede verbindingen met de vier grote spoorknooppunten in Europa: Antwerpen, Keulen, Rotterdam en Dourges. Van daaruit kunnen de LNG-containers doorheen heel Europa worden vervoerd.


  • Ondersteuning bij uw intermodaal LNG-vervoer vanuit de LNG-terminal in Zeebrugge?Neem met ons contact op +32 2 282 77 77