• Activity:

Waterstof: Voorbereidingen om het netwerk te bouwen

Informatiememorandum

 

In het informatiememorandum wordt informatie uiteengezet over het vervoer van waterstof als energiedrager om een belangrijke bijdrage te leveren tot het behalen van decarboniseringsdoelstellingen. Dit loopt parallel met infrastructuurvoorstellen op basis van de geïdentificeerde marktinteresse en het met elkaar afstemmen van de vraag naar en het aanbod van waterstof in specifieke clusters, tussen clusters en zelfs over landsgrenzen heen.

Ontdek het informatiememorandum

Waterstofspecificatievoorstel

U kunt de vragenlijst van de informatieronde nog altijd invullen mocht u dat nog niet hebben gedaan of als uw intern proces nog loopt. We zullen de antwoorden integreren naarmate ze binnenkomen en zo onze infrastructuurkaart blijven verfijnen.

Neem deel aan de informatieronde

Specifieke infrastructuurvoorstellen

 

Uit de informatieronde en het afstemmen van vraag en aanbod blijkt dat de markt een mature behoefte heeft aan een H2-infrastructuur met open toegang in verschillende gebieden, wat wordt weergegeven in de voorstellen hieronder. De andere gebieden worden de komende maanden verder verkend en de specifieke infrastructuurvoorstellen hiervoor zullen ook met de markt worden gedeeld op deze pagina.

Alle geïnteresseerde mogelijke gebruikers van de waterstofinfrastructuur worden gevraagd deel te nemen aan de marktbevragingen en hun belangstelling uit te spreken voor de specifieke H2-infrastructuurvoorstellen. De sluitingsdatum voor deelname (voor elk specifieke voorstel) wordt te gepasten tijde gepubliceerd op deze pagina met een voorafgaande kennisgevingsperiode.

 

Gebied Infrastructuurvoorstel Druk uw belangstelling uit Status Sluitingsdatum
Antwerpen Details Indienen Afgesloten* 15/07/2022
Gent Details Indienen Afgesloten* 15/07/2022

Luik

*UPDATED* December 2023

Details Indienen Open wordt hier gepubliceerd

Bergen 

Details

Indienen Open 16/09/2022
Charleroi Details Indienen Open wordt hier gepubliceerd
  

Fluxys onderzoekt ook een specifiek invoerinfrastructuurvoorstel in de haven van Zeebrugge.

* Zelfs als het venster waarbinnen u uw belangstelling kunt uitspreken voor een specifiek infrastructuurvoorstel, is afgesloten of de regio waarin u geïnteresseerd bent, nog niet open is, zijn we geïnteresseerd in uw input. U kunt de vragenlijst van de informatieronde invullen of rechtstreeks contact met ons opnemen via info.hydrogen-carbon-transport@fluxys.com. We zullen de antwoorden integreren naarmate ze binnenkomen en zo onze infrastructuurkaart blijven verfijnen.