LNG-tankwagens laden: tandje bijgezet voor onze klanten en de aantrekkende markt

Missie volbracht: we hebben onze trucklaadinstallaties 24 op 7 aan maximumcapaciteit ingezet om vlot de piekvraag op onze LNG-terminals in Zeebrugge en Duinkerke op te vangen.

Onze operationele teams op de LNG-terminals in Zeebrugge en Duinkerke hebben maar liefst 890 tankwagens geladen in de 4 weken van half juni tot half juli en krikten zo het gemiddelde op tot 35 laadbeurten per dag. Via een wendbare planning en nauwe samenwerking met onze klanten zorgden we tegelijk voor een vlotte doorstroming met LNG-tankwagens die niet hoefden aan te schuiven. Hoed af voor onze operationele teams!

Sterk aantrekkende markt

De eerste helft van 2021 toonde een scherpe stijging van de vraag naar LNG als brandstof voor schepen en vrachtwagens. De LNG-terminal in Zeebrugge laadde in totaal 3.200 LNG-tankwagens, ongeveer evenveel als alle laadbeurten in heel 2020. Ook op de LNG-terminal in Duinkerke steeg de vraag snel. De terminal startte in november vorig jaar met trucklaaddiensten en in juni en juli was de beschikbare capaciteit volledig volgeboekt.