Veiligheid zit in onze genen

#WerelddagVanDeVeiligheidEnGezonheidOpHetWerk 

Als operator van het aardgasvervoersnet in België is veiligheid onze eerste opdracht en de rode draad doorheen al onze activiteiten. Meer dan de helft van onze medewerkers staat in voor de aanleg van veilige infrastructuur en de veilige exploitatie ervan.

 
We zetten daarbij in op 3 peilers:

  • Industriële veiligheid: bouwen en beheren van veilige aardgasinfrastructuur
  • Veiligheid voor de omgeving: in een constructieve dialoog alle partijen sensibiliseren die betrokken zijn bij werken in de nabijheid van onze infrastructuur
  • Veiligheid op de werkplek: mikken op steeds minder arbeidsongevallen