Leiding Desteldonk – Opwijk

Waarom deze infrastructuur?

Mede door de oorlog in Oekraïne wil Europa snel overschakelen naar andere bronnen dan Russisch aardgas. Fluxys legt daarom een tweede leiding aan tussen Desteldonk en Opwijk. Die ontbrekende schakel in het Belgische gasnet is een toekomstgerichte oplossing voor de continuïteit in de energiebevoorrading van België en de omliggende landen. De aanleg van de leiding Desteldonk-Opwijk is de eerste fase van het overkoepelend leidingproject Zeebrugge-Opwijk. Meer over de tweede fase: het project Zeebrugge-Evergem.

Fluxys is een belangrijke voortrekker van de energietransitie in ons land en de aanleg van de leiding is een belangrijke stap in de uitvoering van de federale waterstofstrategie en de Vlaamse waterstofvisie. We leggen de leiding namelijk aan zodat ze klaar is voor waterstof. Op die manier kunnen we op termijn de leiding omschakelen zodat leveranciers waterstof als koolstofneutrale brandstof op de markt kunnen brengen. Meer over de manier waarop we bouwen aan de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België.

Verloop van de werken

Fluxys Belgium heeft de leiding in loop van de maand april in gebruik genomen.

Fluxys Belgium besteed de grootste aandacht aan de wederinstaatstelling van de terreinen betrokken bij de aanleg van haar leidingennetwerk. Het plaats- en drainageherstel wordt vanaf het voorjaar 2024 verder afgewerkt als de weersomstandigheden gunstiger zijn voor een kwaliteitsvol resultaat.

De aanleg van de leiding evenals het plaatsherstel is in handen van de aannemer Denys.

Lees meer op Denys.com

Overleg

Van bij de voorstudie van het project tot en met het plaatsherstel na de aanleg van de leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent.

Wanneer? Met wie? Over?
Sinds april 2022
Eigenaars en exploitanten Vaststellen van de betrokken personen en het eerste contact leggen
13-23 juni 2022 Eigenaars en exploitanten Informatievergaderingen om het project voor te stellen – De betrokken buurtbewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging
Na de start van de procedure van de Verklaring openbaar nut (augustus-december 2022) Eigenaars Een doorgangsovereenkomst sluiten met de eigenaars van de doorkruiste percelen
Alvorens de werkstrook te openen (begin 2023) Exploitanten Opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving
Na het uitgraven van de sleuf Exploitanten Beschrijven of een drainage eventueel aanwezig is
Na het plaatsherstel van de drainage Exploitanten Het plaatsherstel van de drainage vaststellen
Na het terreinherstel Exploitanten Document voor de oplevering van de terreinen + tegensprekelijke schatting van de schade en betaling van vergoedingen

Vergunningsprocedures

Vergunningsprocedure Status
Verklaring van Openbaar Nut

Aanvraag op 03/08/2022 ingediend. Vergunning ondertekend op 22/12/2022. 

Openbaar onderzoek:

 • Aalst: van 01/09/2022 tot 30/09/2022
 • Berlare: van 01/09/2022 tot 30/09/2022
 • Dendermonde: van 01/09/2022 tot 30/09/2022
 • Gent: van 01/09/2022 tot 30/09/2022
 • Lebbeke: van 24/08/2022 tot 22/09/2022
 • Lochristi: van 01/09/2022 tot 30/09/2022
 • Lokeren: van 22/08/2022 tot 20/09/2022
 • Opwijk: van 01/09/2022 tot 30/09/2022
 • Zele: van 01/09/2022 tot 30/09/2022
Antwoord op de bezwaren (begin november 2022)
Vervoersvergunning  Aanvraag op 08/09/2022 ingediend. Vergunning ondertekend op 24/01/2023.
Omgevingsvergunning

Aanvraag op 04/10/2022 ingediend, op 31/10/2022 werd een gewijzigde projectinhoudversie ingediend die op 03/11/22 volledig en ontvankelijk werd verklaard. Vergunning ondertekend op 03/03/2023. 

Openbaar onderzoek:

 • Aalst: van 20/11/2022 tot 19/12/2022
 • Berlare: van 20/11/2022 tot 19/12/2022
 • Dendermonde: van 19/11/2022 tot 18/12/2022
 • Gent: van 19/11/2022 tot 18/12/2022
 • Lebbeke: van 20/11/2022 tot 19/12/2022
 • Lochristi: van 20/11/2022 tot 19/12/2022
 • Lokeren: van 25/11/2022 tot 24/12/2022
 • Opwijk: van 20/11/2022 tot 19/12/2022
 • Zele: van 19/11/2022 tot 18/12/2022
Informatievergadering: er dient in toepassing van art. 25 van het omgevingsvergunningenbesluit een informatievergadering gehouden te worden tijdens de eerste 20 dagen van het openbaar onderzoek.
Plaats: Lochristi
Locatie: zaal Uyttenhove, Zavel 5, 9080 Lochristi
Datum: dinsdag 29 november 2022 aanvangsuur: 19u (tot 21u)