Leiding Zeebrugge - Evergem

Waarom deze infrastructuur?

Dit project is de tweede fase van het overkoepelend leidingproject Zeebrugge-Opwijk. Meer over de eerste fase: het project Desteldonk-Opwijk.

Fluxys is een belangrijke voortrekker van de energietransitie in ons land. Mede door de oorlog in Oekraïne wil Europa snel overschakelen naar andere bronnen dan Russisch aardgas. Fluxys bereidt daarom de aanleg voor van een leiding tussen Zeebrugge en Evergem. Die ontbrekende schakel in het Belgische gasnet is een toekomstgerichte oplossing voor de continuïteit in de energiebevoorrading van België en de buurlanden.

De aanleg van deze leiding is bovendien een belangrijke stap in de uitvoering van de Belgische federale waterstofstrategie en de Vlaamse waterstofvisie die van ons land een Europese waterstofhub moeten maken. We leggen deze leiding aan zodat ze klaar is voor de molecules van morgen. Op die manier kunnen we op termijn de leiding omschakelen zodat leveranciers waterstof als koolstofneutrale energiedrager op de markt kunnen brengen. Meer over de manier waarop we bouwen aan de waterstof- en CO2-infrastructuur voor België 

We beginnen de aanleg van deze strategische leiding zodra de nodige vergunningen afgeleverd zijn. Volgens de huidige planning kunnen de werken starten in 2025.


Basisgegevens

 • De leiding komt op het grondgebied van (Zee)Brugge, Knokke-Heist, Damme, Maldegem, Lievegem en Evergem.
 • Lengte leiding Zeebrugge-Evergem: 53 km
 • Diameter: 1000 mm

Overleg

Van bij de voorstudie van het project tot en met het plaatsherstel na de aanleg van de leiding hebt u als eigenaar of exploitant van een betrokken terrein uw eigen contactpersoon bij Fluxys. Op die manier kunt u overleggen met iemand die van bij het begin uw bezorgdheden en de karakteristieken van uw percelen kent.

Wanneer? Met wie? Over?
Vanaf februari 2023
Eigenaars en exploitanten Vaststellen van de betrokken personen en het eerste contact leggen
Vanaf september 2023 Eigenaars en exploitanten Informatievergaderingen om het project voor te stellen – De betrokken buurtbewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging
Na de start van de procedure van de Verklaring openbaar nut (december 2023 / januari 2024) Eigenaars Een doorgangsovereenkomst sluiten met de eigenaars van de doorkruiste percelen
Alvorens de werkstrook te openen (begin 2025) Exploitanten Opstellen van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving
Na het uitgraven van de sleuf Exploitanten Beschrijven of een drainage eventueel aanwezig is
Na het plaatsherstel van de drainage Exploitanten Het plaatsherstel van de drainage vaststellen
Na het terreinherstel Exploitanten Document voor de oplevering van de terreinen + tegensprekelijke schatting van de schade en betaling van vergoedingen

Infosessies

 • 13/09/23: Evergem
  Gemeentehuis Evergem, Fortune De Kokerlaan 11
 • 25/09/23: Damme
  Cultuurfabriek, Stationsstraat 22, Damme
 • 02/10/23: Lievegem
  Gemeentehuis Lovendegem, Kasteeldreef 72
 • 03/10/23: Brugge & Knokke-Heist
  ’t Zaaltje, Ommegang 6, Knokke-Heist
 • 10/10/23: Aalter & Maldegem
  Lokaal Dienstencentrum Sint-Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92, Maldegem

Vergunningsprocedures

Vergunningsprocedure Status
Verklaring van Openbaar Nut          december 2023         
Vervoersvergunning februari 2024
Omgevingsvergunning februari 2024