Afnamepunten van het distributienet in België bevoorraden

Aardgas vervoeren naar een afnamepunt op het distributienet zonder expliciet capaciteit te onderschrijven

Productbeschrijving

Wilt u aardgas vervoeren naar een afnamepunt van het distributienet? 

Dan hoeft u zelf geen capaciteit te onderschrijven. Maandelijks wijzen wij impliciet de piekcapaciteit aan u toe op basis van het marktaandeel van uw eindverbruikers binnen ieder geaggregeerd ontvangststation (GOS).

Hierbij houden we rekening met vier profielsegmenteringen van de eindverbruikers:

Telegemeten eindverbruikers

 • Eindverbruikers waarvan het verbruik op afstand en op uurbasis wordt gemeten (S30)

Geprofileerde eindverbruikers

 • niet huishoudelijk verbruik < 150.000 kWh/jaar (S31)
 • niet huishoudelijk verbruik ≥ 150.000 kWh/jaar (S32)
 • huishoudelijk verbruik (S41)

In mei van elk jaar N bepalen we een uurcapaciteitswaarde voor afname voor heel België, in kWh/h en bij een equivalente temperatuur van -11°C (Q-11C). Dit doen we op basis van de analyse van de vijf voorbije winters.

Deze uurcapaciteitswaarde bij -11°C verdelen we over de vier segmenten die ook gelden voor heel België en voor een periode van 1 oktober N tot 30 september N+1:

 • Q-11C S30
 • Q-11C S31
 • Q-11C S32
 • Q-11C S41

Hoe bepalen we uw toegewezen capaciteit ?

Voor de segmenten S31, S32 en S41 bepalen we uw individueel toegewezen capaciteit op basis van de berekende commodity die wordt toegewezen door de distributienetbeheerder (DNB).

Voor het segment S30 doen we dit op basis van de piek van de voorbije 12 maanden van de individuele eindverbruiker.

Meer details over de berekening per segment

S31 & S41

 • De DNB bezorgt ons maandelijks de commoditytoewijzing per shipper van een bepaald GOS binnen de segmenten S31 & S41.
 • Op basis van Q-11C S31 en Q-11C S41 doen we een maandelijkse berekening tijdens de periode van 1 oktober N tot 30 september N+1.
 • De capaciteitstoewijzing per GOS bepalen we door uw commoditytoewijzing per GOS voor S31 en S41 te delen door de commoditytoewijzing voor heel België en te vermenigvuldigen met Q-11C S31 en Q-11C S41.

S32

 • De DNB bezorgt ons per shipper de commoditytoewijzing van een bepaald GOS voor het segment S32 en voor de maanden januari en februari.
 • Op basis van Q-11C S32 doen we een maandelijkse berekening tijdens de periode van 1 oktober N tot 30 september N+1.
 • De capaciteitstoewijzing per GOS bepalen we door uw commoditytoewijzing per GOS voor de maanden januari en februari te delen door het totaal van België voor deze 2 maanden en te vermenigvuldigen met Q-11C S32.

S30

 • De DNB bezorgt ons de uurwaarde per shipper van de individuele telemetingen van een bepaald GOS voor het segment S30 gespreid over 12 maanden.
 • De capaciteitstoewijzing per GOS bepalen we door de som van de pieken over 12 maanden van uw verschillende telemetingen te delen door het totaal van alle uurpieken van alle telemetingen voor heel België en te vermenigvuldigen met de Q-11C S30.

Ter illustratie een voorbeeld met 2 GOS’en en 2 shippers voor segment S31 :

    Q-11C-capaciteit voor segment S31 / België = 1000 kWh/h

 

Zelf al een schatting maken van uw distributiecapaciteit?

 • Voor de segmenten S31 en S41:
  • Neem het standaard jaarverbruik van uw klant (kWh).
  • Deel dit verbruik door de indicatieve estimatiefactor welke overeenstemt met het aantal gebruiksuren.
 • Voor het segment S32:
  • Neem het verbruik van de maanden januari en februari van uw klant (kWh).
  • Deel dit verbruik door de indicatieve estimatiefactor welke overeenstemt met het aantal gebruiksuren.
 • Voor het segment S30:
  • Neem het piekverbruik van uw klant (kWh).
  • Vermenigvuldig dit verbruik met de indicatieve estimatiefactor.

Hieronder vindt u een overzicht van de indicatieve estimatiefactoren die van toepassing zijn :

- vanaf 1 oktober 2020 tot 30 september 2021

Telegemeten eindklanten

De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type S30 (IEFy,S30) = 0.967

Geprofileerde eindklanten

De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type S31 (IEFy,S31) = 1653
De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type S41 (IEFy,S41) = 1641
De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type S32 (IEFy,S32) = 544

- vanaf 1 oktober 2021 tot 30 september 2022

Telegemeten eindklanten
De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type S30 (IEFy,S30) = Automatic Meter reading (AMR) = 0.860

Geprofileerde eindklanten
De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type S31 (IEFy,S31) = 1565
De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type S41 (IEFy,S41) = 1701
De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type S32 (IEFy,S32) = 572

De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type MRC (IEFMRC,y) = 559
De jaarlijkse indicatieve estimatiefactor voor eindklanten type EAV (IEFEAV,y) = 1639

Historiek van de indicatieve estimatiefactoren

 

Coëfficiënten voor de Geagregeerde Ontvangststations

Ook interessant

ZTP (BE - LUX)Vervoer

Ingangs- en uitgangscapaciteit op interconnectiepunten - België

De oplossing voor u om een eindverbruiker te bevoorraden, gas te verhandelen op onze handelsplaats of om aardgas uit een zone van het Belgische vervoersnet te vervoeren naar een aangrenzende markt of opslaginstallatie.
ZTP (BE - LUX)Vervoer

Uitgangscapaciteit reserveren voor eindverbruikers in België

Aardgas vervoeren naar een industriële eindverbruiker, een elektriciteitscentrale of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK)